โรมาเนีย

ข้อมูลเกี่ยวกับ โรมาเนีย

Region: ทวีปยุโรป
Capital: Bucharest
Population: 19,893,000
Area (sq km): 237,500
FIPS Country Code: RO
ISO Country Code: RO
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of โรมาเนีย

Map of โรมาเนีย

ภาษาและสำเนียงที่ใช้ใน โรมาเนีย

  • Other Language Options
    มีรายการเสียง
    ชื่อภาษา
    ภาษาพื้นเมือง

ค้นพบ 8 ภาษา

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Hungarian, Csango [Romania] [hun]

Romanian - ISO Language [ron]

Romanian: Moldova [ron]

Romanian Sign Language - ISO Language [rms]

Romani, Vlach [Romania] [rmn]

Romani, Vlach: Kalderash [Romania] [rmy]

Romani, Vlax [Romania] - ISO Language [rmy]

กลุ่มคนใน โรมาเนีย

Albanian, Gheg ▪ Armenian ▪ Aromanian ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ French ▪ Gagauzi Turk ▪ German ▪ Greek ▪ Hungarian ▪ Jew, Romanian ▪ Moldavian ▪ Nogai ▪ Polish ▪ Pomak ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Carpathian ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Saxon, Transylvanian ▪ Serb ▪ Slovak ▪ South Asian, general ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Ukrainian