ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ยิน - เรื่องราวของการบันทึกเสียงพระกิตติคุณ

ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ยิน - เรื่องราวของการบันทึกเสียงพระกิตติคุณ

เรื่องราวของการบันทึกเสียงพระกิตติคุณ

ผู้เขียน ฟิลลิส ทอมสัน

พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2011
จานวน 500 เล่ม สงวนลิขสิทธิ์ โดย จีอาร์เอ็น 1960

เป็นเรื่องราวองค์กรบันทึกเสียงและการเติบโตก้าวหน้าขององค์กรในการขยายไปอีกหลายแห่งทั่วโลก

สารบัญ

บทที่ 1: บันทึกเสียงครั้งแรก

บทที่ 2: นิมิตที่ยังไม่เปิดเผย

บทที่ 3: ต้องการผู้ร่วมงาน

บทที่ 4: อุปสรรค - ป้ายบอกทางจากพระเจ้า

บทที่ 5: เสียงเรียกจากคนร่างเล็ก

บทที่ 6: ถึงชนทุกเผ่าพันธุ์

บทที่ 7: สานักงานสาขาในออสเตรเลีย

บทที่ 8: พันธกิจที่มีอยู่ข้างหน้า

บทส่งท้าย - 1964

ค้นหาเพิ่มเติม