ఈ స్క్రిప్ట్ యొక్క రికార్డింగ్‌లు: Story of the Saviour

28లో 1 నుండి 28 వరకు అంశాలను చూపుతోంది

Achuar [Peru, Loreto] - Words of Life 2

Arabic, Sa'idi [Egypt] - Songs

Binokid [Philippines, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur] - Words of Life 1

Bontoc Group [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Mountain Province] - Words of Life 1

Chontal de la Costa de Oaxaca [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

Desa [Malaysia, Sarawak] - Words of Life

Gola [Liberia] - Words of Life

Ibaloi [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Benguet] - Words of Life

Isnag: Imandaya [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Apayao] - Words of Life

Kayan: Melah [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - Words of Life

Keres, Eastern: Santo Domingo [United States of America, New Mexico] - Words of Life

Khasi [India, Meghalaya] - Words of Life

Kiluba: Shaba [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life

Kiribati [Kiribati] - Words of Life

Laizo-Chin [Myanmar] - Words of Life

Lundaye: Lun Ba [Malaysia] - Words of Life

Palanan [Philippines, Luzon, Cagayan Valley] - Words of Life

Pa'o: Southern [Myanmar] - Words of Life

Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - Words of Life 1

Sama, Central [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - Words of Life

Seneca [United States of America, New York] - Words of Life

Slavi [Canada, Northwest Territories] - Words of Life

Tinggian Group [Philippines, Luzon, Cordillera Region] - Words of Life

Tlicho [Canada, Northwest Territories] - Words of Life

Uduk [South Sudan] - Words of Life 1

Wetar [Indonesia, Maluku] - Words of Life

Yakan [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - Words of Life 1

Zapoteco de Sierra de Juarez [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 1

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?