ఈ స్క్రిప్ట్ యొక్క రికార్డింగ్‌లు: A Family Visit

15లో 1 నుండి 15 వరకు అంశాలను చూపుతోంది

Alak: Ta Put Kok Hai [Laos] - Words of Life

Dholuo [Tanzania] - Words of Life 1

Gusii [Kenya, Kisii] - Words of Life 1

Ila [Zambia] - Words of Life

Katu: Ban Atak [Vietnam] - Words of Life

Laveh [Laos] - Words of Life

Luyia: Tachoni [Kenya, Bungoma] - Words of Life

Nancere [Chad, Tandjilé] - Words of Life 1

Nancere [Chad, Tandjilé] - Becoming a Friend of God

Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 1

Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 4

Nghe: Se Kong [Laos] - Words of Life

Phai: Northern [Laos] - Words of Life

Souei: Thateng [Laos] - Words of Life

Zapoteco de Sierra de Juarez [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 1

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?