ఈ స్క్రిప్ట్ యొక్క రికార్డింగ్‌లు: Jesus Stills the Storm

7లో 1 నుండి 7 వరకు అంశాలను చూపుతోంది

Achagua [Colombia, Casanare] - Words of Life

Isnag: Imandaya [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Apayao] - Words of Life

Murle [South Sudan] - Words of Life

Ngaanyatjarra [Australia, Western Australia] - Jonah & Jesus Stills The Storm

Seminole [United States of America, Oklahoma] - Words of Life

Temne [Sierra Leone, Northern] - Words of Life 1

Zapoteco de Sierra de Juarez [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 1

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?