ఈ స్క్రిప్ట్ యొక్క రికార్డింగ్‌లు: The Fiery Furnace

58లో 1 నుండి 58 వరకు అంశాలను చూపుతోంది

Aklanon [Philippines, Visayas, Western Visayas, Aklan] - Words of Life

Bhojpuri: Don [India, Bihar] - Words of Life

Bhunjari [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Bimoba [Ghana, Northern] - Words of Life 1 w/ messages in EWE

Bodo: Kachari [India, Assam] - Words of Life 2

Chontal de la Costa de Oaxaca [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

Chuj: San Sebastian Coatan [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 2

Criolo: Cabo Verde [Gambia, The] - Words of Life

Cuyonon [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life 1

Gourma: Central [Benin, Alibori] - Words of Life 2

Guapore [Bolivia] - Words of Life

Gujarati [India, Gujarat] - Words of Life

Ikoma-Nata-Isenye [Tanzania] - Words of Life

Inupiatun, North Alaskan: Point Barrow [United States of America, Alaska] - Words of Life 2

Ivatan [Philippines, Luzon, Cagayan Valley, Batanes] - Words of Life

Jingpho: Dulong [Myanmar] - Words of Life

Jumleli [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI: Kathmandu

Kera [Chad, Mayo-Kebbi] - Words of Life 1

Khamti [India, Assam] - Words of Life

Khassonke [Mali, Kayes] - Words of Life

Kim [Chad, Mayo-Kebbi] - Words of Life

Kono [Sierra Leone, Eastern] - Words of Life

Korku: Ramekhera [India, Madhya Pradesh] - Words of Life

Kuay [Thailand, Surin] - Words of Life

Kuria [Tanzania, Mara, Tarime] - Words of Life

Lawa: Kawng Lawi [Thailand, North, Chiang Mai] - God Cares for You

Mafa: East [Cameroon, Extrème-Nord] - Words of Life

Maraka [Burkina Faso] - Words of Life

Mbaye [Chad, Moyen-Chari] - Words of Life

Mu Bomu [Mali, Mopti] - Words of Life

Nase Yuwe [Colombia, Cauca] - Words of Life

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life 2

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Follow Up

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Follow Up Messages

Numu [United States of America, Nevada] - Words of Life 1

Pila [Benin, Atakora] - Words of Life 1

Podoko [Cameroon, Extrème-Nord] - Words of Life

Poqomam: Central [Guatemala, Chiquimula] - Words of Life

Poqomam: Sureno [Guatemala, Chiquimula] - Words of Life

Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - Words of Life 2

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - Words of Life 2

Quechua, Ayacucho [Peru, Ayacucho] - Words of Life 2

Quechua, Huanuco [Peru, Huanuco] - Words of Life

Rawang [Myanmar] - Words of Life

Sabanero [Panama] - Words of Life

Sama: Obian [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - Words of Life

Senoufo, Supyire [Mali, Sikasso] - Words of Life 1

Songhai, Tombouctou [Mali, Mopti] - Words of Life

Tagouana [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Tamang: Western [Nepal] - Words of Life 2 w/ NEPALI

Tojolabal [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Trinitario [Bolivia] - Words of Life 2

Visayan: Tablas [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Romblon] - Words of Life

Wataweet [Ethiopia] - Words of Life

Yagua [Peru, Loreto] - Words of Life

Yuracare Beni [Bolivia] - Words of Life 2

Zapoteco de Sierra de Juarez [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 1

Zapoteco de Villa Alta [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?