తైమూర్-లెస్టే

తైమూర్-లెస్టే గురించిన సమాచారం

Region:ఓషియానియా
Capital:Dili
Population:1,210,000
Area (sq km):15,410
FIPS Country Code:TT
ISO Country Code:TL
GRN Office:GRN Offices in Oceania

Map of తైమూర్-లెస్టే

Map of తైమూర్-లెస్టే

తైమూర్-లెస్టే లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

16 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Baikeno [Oecussi-Ambeno] - ISO Language [bkx]

Fataloku [Timor-Leste] - ISO Language [ddg]

Kemak [Timor-Leste] - ISO Language [kem]

Makasae: Makalero [Timor-Leste] [mkz]

Makasae: Makassai [Timor-Leste] [mkz]

Makasae Uatolari Kilikai [Timor-Leste] - ISO Language [mkz]

Makua [Timor-Leste] - ISO Language [lva]

Mambae [Timor-Leste] - ISO Language [mgm]

Mambae: Lolei [Timor-Leste] [mgm]

Nauete [Timor-Leste] - ISO Language [nxa]

Portuguese [Portugal] - ISO Language [por]

Tetun [Timor-Leste] - ISO Language [tet]

Tetun Dili [Timor-Leste] - ISO Language [tdt]

Tukudede [Timor-Leste] - ISO Language [tkd]

Uab Meto [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), Timor island] - ISO Language [aoz]

Uab Meto [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), Timor island] - ISO Language [aoz]

తైమూర్-లెస్టే లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Adabe ▪ Baikeno ▪ Bunak ▪ Dagoda ▪ Deaf ▪ Galoli ▪ Habu ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Idate ▪ Indonesian ▪ Javanese ▪ Kairui-Midik ▪ Kemak ▪ Lakalei ▪ Makasai ▪ Maku'a ▪ Mambai ▪ Naueti ▪ Portuguese ▪ Tetum ▪ Tetum Dili ▪ Tokode ▪ Waima'a

తైమూర్-లెస్టే గురించి వార్తలు

Timorese Tetun Dili speakers hear GRN recordings - Amy shares a story about Timorese Tetun Dili speakers hearing the Good News in their own language in Northern Ireland.

Tetun Dili in Dungannon, Northern Ireland - Spoken in Timor-Leste, recorded by an Australian, now heard in Northern Island.