స్లోవేకియా

స్లోవేకియా గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: BRATISLAVA
Population: 5,795,000
Area (sq km): 49,035
FIPS Country Code: LO
ISO Country Code: SK
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of స్లోవేకియా

Map of స్లోవేకియా

స్లోవేకియా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

6 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Bulgarian - ISO Language [bul]

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

German, Standard [Germany] - ISO Language [deu]

Polish [Poland] - ISO Language [pol]

Romani, Carpathian: East Slovakian [rmc]

Slovak [Slovakia] - ISO Language [slk]

స్లోవేకియా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Belorusian ▪ Bulgarian ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ French ▪ German ▪ Gypsy, Slovak ▪ Hungarian ▪ Italian ▪ Jew, Italian Speaking ▪ Macedonian ▪ Polish ▪ Romani, Carpathian ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Rusyn ▪ Slovak ▪ South Asian, general ▪ Turk ▪ Ukrainian