జాంబియా

జాంబియా గురించిన సమాచారం

Region: ఆఫ్రికా
Capital: Lusaka
Population: 20,570,000
Area (sq km): 752,614
FIPS Country Code: ZA
ISO Country Code: ZM
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of జాంబియా

Map of జాంబియా

జాంబియా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

32 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Chichewa: Zambia [nya]

Chinamwanga [Zambia] - ISO Language [mwn]

Chisena-Chichewa [Mozambique] [seh]

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

Icibemba [Zambia] - ISO Language [bem]

Ila [Zambia] - ISO Language [ilb]

Kaonde [Zambia] - ISO Language [kqn]

Lala-Bisa [Zambia] - ISO Language [leb]

Lamba [Zambia] - ISO Language [lam]

Lamba: Lima [Zambia] [lam]

Lenje [Zambia] - ISO Language [leh]

Lozi [Zambia] - ISO Language [loz]

Lunda [Zambia] - ISO Language [lun]

Lunda: Kwango [Zambia] [lun]

Lunda: Ndembu [Zambia] [lun]

Lwena-Luvale [Zambia] [lue]

Mambwe-Lungu [Zambia] - ISO Language [mgr]

Mambwe-Lungu: Mambwe [Zambia] [mgr]

Mashi [Zambia] - ISO Language [mho]

Mbunda [Zambia] - ISO Language [mck]

Nkoya [Zambia] - ISO Language [nka]

Nsenga [Zambia] - ISO Language [nse]

Sala [Zambia] - ISO Language [shq]

Sikwangwa [Zambia] - ISO Language [lyn]

Simakoma [Zambia] [sie]

Soli [Zambia] - ISO Language [sby]

Tonga: Leya [Zambia] [toi]

Tonga: Plateau [Zambia] [toi]

Tonga: Shanjo [Western] [toi]

Tonga: Toka [Zambia] [toi]

Tonga: We [Zambia] [toi]

Tonga [Zambia] - ISO Language [toi]

జాంబియా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afrikaner ▪ Ambo ▪ Arab, Lebanese ▪ Aushi ▪ Bemba ▪ Bisa ▪ British ▪ Buka-Khwe ▪ Bwile ▪ Chokwe ▪ Cishinga ▪ Coloured ▪ Deaf ▪ French ▪ Greek ▪ Gujarati ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Ila ▪ Italian ▪ Iwa ▪ Jew, English Speaking ▪ Kabende ▪ Kaonde ▪ Kunda ▪ Kwandi ▪ Kwanga ▪ Kxoe, Khwe, Xun ▪ Lala-Bisa ▪ Lamba ▪ Lamba-Lima ▪ Lambya ▪ Lenje ▪ Leya ▪ Lozi ▪ Luano ▪ Luchazi ▪ Lukolwe ▪ Lunda ▪ Lunda, Luapula ▪ Luvale, Lwena ▪ Luyana, Lui ▪ Mambwe-Lungu ▪ Mashi, Shi ▪ Masi, Mashi ▪ Mbowe ▪ Mbukushu ▪ Mbunda ▪ Mukulu ▪ Namwanga ▪ Ndebele ▪ Ngoni ▪ Ng'umbo ▪ Nkoya, Lambya ▪ Nsenga ▪ Nyanja ▪ Nyiha ▪ Nyika ▪ Portuguese ▪ Sala ▪ Senga ▪ Serb ▪ Shasha, Mashasha ▪ Shona ▪ Simaa ▪ Simaa-Imilangu, Mdundulu ▪ Simaa-Makoma ▪ Simaa-Mwenyi ▪ Simaa-Nyengo ▪ Soli ▪ Subia ▪ Swahili ▪ Swaka ▪ Tabwa ▪ Tabwa, Shila, Sila ▪ Tambo ▪ Toka ▪ Tonga, Plateau ▪ Tonga, Zambezi ▪ Totela ▪ Tumbuka ▪ Unga ▪ Yauma ▪ Yombe

జాంబియా గురించి వార్తలు

5fish for the Bemba people - Some of what 5fish does in this world