యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్

యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: London
Population: 67,737,000
Area (sq km): 244,110
FIPS Country Code: UK
ISO Country Code: GB
GRN Office: Global Recordings Network UK

Map of యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్

Map of యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్

యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

7 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

British Sign Language [United Kingdom] - ISO Language [bfi]

English [United Kingdom] - ISO Language [eng]

English: British [Greater London] [eng]

English: Northern Ireland [eng]

Gaelic, Scots [Scotland] - ISO Language [gla]

Irish [Ireland] - ISO Language [gle]

Welsh [Wales] - ISO Language [cym]

యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afrikaner ▪ Akan ▪ Albanian, Tosk ▪ Americans, U.S. ▪ Anglo-Australian ▪ Anglo-Canadian ▪ Anglo-New Zealander ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Lebanese ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Omani ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Yemeni ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Austrian, Bavarian ▪ Belorusian ▪ Bengali ▪ Bengali, Sylhetti ▪ Berber, Imazighen ▪ Berber, Kabyle ▪ British ▪ British, Scottish ▪ Bulgarian ▪ Burmese ▪ Coloured ▪ Cornish ▪ Creoles, Mauritian ▪ Cypriots, Turkish ▪ Czech ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Druze ▪ Dutch ▪ Estonian ▪ Filipino, Tagalog ▪ Finnish ▪ Fleming ▪ French ▪ German ▪ German Swiss ▪ Gilbraltarian ▪ Greek ▪ Gujarati ▪ Gypsy, Anglo-Romani ▪ Gypsy, Scottish Traveller ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Hungarian ▪ Irish ▪ Irish, Gaelic-Speaking ▪ Irish Traveller, Shelta ▪ Italian ▪ Jamaicans ▪ Japanese ▪ Jew, English Speaking ▪ Korean ▪ Krio ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Latin American, Mestizo ▪ Latvian ▪ Lithuanian ▪ Macedonian ▪ Malay ▪ Maltese ▪ Mandeaen ▪ Mongol, Khalka ▪ Norwegian ▪ Parsee ▪ Pashtun, Northern ▪ Pashtun, Southern ▪ Persian ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Vlax ▪ Romani, Welsh ▪ Russian ▪ Scots, Gaelic ▪ Scots, Lowland ▪ Serb ▪ Seychellese Creole ▪ Somali ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Swedish ▪ Tigre ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Ulster Irish ▪ Vietnamese ▪ Welsh ▪ Yahudic ▪ Yoruba

యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ గురించి వార్తలు

Global Recordings Network UK - General information, articles, news and contact details about GRN UK.

GRN UK In Pictures - A slideshow of people and places in GRN ministry

Hearing in their heart language - A few short stories from Global Recordings Network

The Messenger Newsletter - January 2020 -

Telling the Story of the Story Tellers - A short video with Kenny explaining the history and work of GRN.

Flipcharts and Books to M/V 'Pacific Dispatch' - Another successful delivery of GRN printed materials by Seamens Port Missionary in Scotland

Taking Opportunities to Reach Migrant Workers in Scotland - Seamens Mission bring 5fish cards and Daily Bread devotional booklets for distribution to daffodil pickers

The Messenger Newsletter - Autumn 2018 - Kosova news ... Granada: Training Joel ... Thailand in November

Testimony from Africa - Kenny (GRN UK) shares good news from an African pastor

Perfect timing: a Seafarer delivers GRN materials - Two Christian crew from different boats receive flip charts and Sabers to help spread the gospel

Roma People in Kosova - Further news from GRN UK regarding their work with Roma in Kosova

About GRN UK - Read about GRN UK's purpose, strategy, and why GRN worldwide uses audio. Find out how you can help spread the good news of salvation. Download and print to share this brochure with others.

Kosova - Roma Families - Join Kenny McKee from the UK office for 7 days of life changing impact in Kosova. The team works with Roma families, who are amongst the poorest in the region.

GRN UK Price List - Prices for the ministry resources and Bible materials in the GRN product range.

Wavelength - Prayer and Praise - UK - The monthly prayer news from GRN UK.

Kenny and Joan....Leading the work in the UK - Kenny and Joan McKee have travelled to various countries doing recordings in many languages. Everywhere they went they fell in love with the people and were so blessed to spend time with so many other folk from different language groups.

The History of LRUK - How the work of GRN in UK began and has grown.