నికరాగ్వా

నికరాగ్వా గురించిన సమాచారం

Region: అమెరికాలు
Capital: Managua
Population: 5,822,000
Area (sq km): 127,849
FIPS Country Code: NU
ISO Country Code: NI
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of నికరాగ్వా

Map of నికరాగ్వా

నికరాగ్వా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

4 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Mayangna [Nicaragua] - ISO Language [yan]

Miskito [Honduras] - ISO Language [miq]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Sumu Twaka [Nicaragua] [yan]

నికరాగ్వా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afro-Nicaraguan ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Arab ▪ Black Carib ▪ Deaf ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Matagalpa ▪ Miskito ▪ Monimbo ▪ Nicaraguan, Creole ▪ Nicaraguan, Mestizo ▪ Rama ▪ Romani, Vlax ▪ Spaniard ▪ Subtiaba ▪ Sumu ▪ Ulwa