నెదర్లాండ్స్ ఆంటిల్లెస్

నెదర్లాండ్స్ ఆంటిల్లెస్ గురించిన సమాచారం

Region:అమెరికాలు
Capital:WILLEMSTAD
Population:227,049
Area (sq km):800
FIPS Country Code:NT
ISO Country Code:AN
GRN Office:GRN Offices in the Americas

Map of నెదర్లాండ్స్ ఆంటిల్లెస్

Map of నెదర్లాండ్స్ ఆంటిల్లెస్

నెదర్లాండ్స్ ఆంటిల్లెస్ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

2 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]

నెదర్లాండ్స్ ఆంటిల్లెస్ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు