లెసోతో

లెసోతో గురించిన సమాచారం

Region: ఆఫ్రికా
Capital: Maseru
Population: 2,330,000
Area (sq km): 30,355
FIPS Country Code: LT
ISO Country Code: LS
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of లెసోతో

Map of లెసోతో

లెసోతో లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

4 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

English: Southern Africa [South Africa, Gauteng] [eng]

Sesotho [South Africa, Eastern Cape] - ISO Language [sot]

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Zulu [South Africa, KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

లెసోతో లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afrikaner ▪ Anglo-South African ▪ Coloured ▪ Deaf ▪ French ▪ Phuthi ▪ Sotho ▪ Sotho-Taung ▪ South Asian, general ▪ Xhosa ▪ Zulu

లెసోతో గురించి వార్తలు

Lesotho - Roof of the World Project - Provide the resources for evangelists to reach people living in the Drakensberg Mountains, known as the 'Roof of the World', the highest place above sea level in Southern Africa.