ఐర్లాండ్

ఐర్లాండ్ గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: DUBLIN
Population: 4,459,300
Area (sq km): 70,285
FIPS Country Code: EI
ISO Country Code: IE
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of ఐర్లాండ్

Map of ఐర్లాండ్

ఐర్లాండ్ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

3 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

English: Eire [Ireland] [eng]

English: Northern Ireland [United Kingdom, Northern Ireland] [eng]

Irish [Ireland] - ISO Language [gle]

ఐర్లాండ్ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Americans, U.S. ▪ Anglo-Australian ▪ Anglo-Canadian ▪ Anglo-New Zealander ▪ Anglo-South African ▪ Arab, general ▪ Brazilian, White ▪ British ▪ British, Scottish ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Creoles, Mauritian ▪ Czech ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Estonian ▪ Filipino, Tagalog ▪ Finnish ▪ French ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Irish ▪ Hungarian ▪ Irish ▪ Irish, Gaelic-Speaking ▪ Irish Traveller, Shelta ▪ Italian ▪ Jew, English Speaking ▪ Latvian ▪ Lithuanian ▪ Malay ▪ Maltese ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Romanian ▪ Russian ▪ Slovak ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Swedish ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Welsh

ఐర్లాండ్ గురించి వార్తలు

Tetun Dili in Dungannon, Northern Ireland - Spoken in Timor-Leste, recorded by an Australian, now heard in Northern Island.