బహామాస్

బహామాస్ గురించిన సమాచారం

Region:అమెరికాలు
Capital:NASSAU
Population:372,960
Area (sq km):13,939
FIPS Country Code:BF
ISO Country Code:BS
GRN Office:GRN Offices in the Americas

Map of బహామాస్

Map of బహామాస్

బహామాస్ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

2 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Bahamas English Creole [Bahamas, The] - ISO Language [bah]

English: USA [United States of America] [eng]

బహామాస్ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afro-Bahamian ▪ Americans, U.S. ▪ Bahamian ▪ British ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ Greek ▪ Haitian ▪ Jamaicans ▪ Jew, English Speaking