Script Library - Herero

Script Library - Herero

இந்த பக்கம் தமிழில் கிடைக்கவில்லை.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6000 languages and dialects. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

Scripts in Herero

Tara, Puratena & Hupa Embo 1 Komautiro Puna Ndjambi

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tara, Puratena & Hupa Embo 2 Omurumendu Omunamasa Wandjambi

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tara, Puratena & Hupa Embo 3 Ondaarero Ndja Yandjwa I Ndjambi

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

TARA, PURATENA & HUPA EMBO 4 Ovakarere vaNdjambi

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tara, Puratena & Hupa Embo 5 Okurwa Mena Randjambi

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tara, Puratena & Hupa Embo 6 Jesus, Omuhonge

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tara, Puratena & Hupa Embo 7 Jesus, Omuhona

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tara, Puratena & Hupa Embo 8 Oviungura Vyombepo Ondjapuke

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

சுவிசேஷத்திற்கும் வேதாகம பாடங்களுக்குமான வள ஆதாரங்கள் - குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்வொர்க் நற்செய்தி பரப்படுவதற்கும் அடிப்படை வேதாகம கற்பித்தலுக்கும் ஆடியோ பொருட்களை பட புத்தகங்கள் மற்றும் கைவிசை ஆடியோ இயக்கிகளுடன் இணைத்து ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் தயார் செய்கிறது.

எழுதப்பட்ட வளங்கள் - ESL,சன்டே ஸ்கூல் மற்றும் அடிப்படை வேதாகமப் போதனைக்காக கதை சார்ந்த எழுதப்பட்ட பொருட்கள் பதிவிறக்க இலவசம்.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons