Deus odeia o pecado

Deus odeia o pecado

சுருக்கமான வருணனை: Refers to traditional tribal religious customs. "We did not know" the truth: peace from God; His words; His hatred of sin; Jesus' death in our place. Punishment great for those who refuse Jesus. Warning to Christians about going back to old ways. God does not let sin go unpunished. Good for areas where there are nominal Christians. Is both evangelistic and teaching.

உரையின் எண்: 041

மொழி: Portuguese

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Sin, disobedience, Punishment for guilt); Christ (Son of God, Saviour of Sinful Men); Belief System (Witchcraft, paganism); Character of God (Bridges); Living as a Christian (Peace with God)

சபையினர்: Animist; Muslim; General; New Christian

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Exhortation

செயல்நோக்கம்: Evangelism; Teaching

வேதாகம மேற்கோள்: Paraphrase

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

Meus irmaos, escutem bem as minhas palavras. Por muitos anos temos seguido os costumes de nossos pais. Temos usado os amuletos para pacificar os espíritos. Temos matado frangos e cabras para os espíritos dos mortos(Adaptar para uso local).
Essas coisas nos trouxeram a paz? Nao, nossos coraçoes ainda pesam. Nao sabíamos que a paz verdadeira vem somente de Deus. Nao sabíamos que é o pecado que tira nossa paz. Mas agora temos as palavras de Deus e sabemos que Deus odeia muitíssimo o pecado. Ele o odeia tanto que entregou Seu próprio Filho a morte, para que nos pudéssemos recusar o pecado. Para que nao continuássemos pecando, o sofrimento de Jesus foi muito grande.
O castigo que Deus tem para o pecado é o sofrimento eterno no lugar do fogo. Se Jesus nao tivesse morrido, teríamos todos que ir para esse lugar após a morte.
Quando pensas nestas coisas, será que o pecado ainda é insignificante a ti? Deverás tu fazer aquilo que sabes que é errado? Nao, meus irmaos. Jesus sofreu e morreu para nos livrar do pecado. Farás tu com que a morte de Jesus tenha sido em vao? Se continuarem nos vossos pecados, é como se estivessem matando Jesus de novo. Talvez você diga que já aceitou a Jesus e ele tem perdoado os seus pecados. Entao nao deves magoar Jesus, seu amigo, voltando a praticar o pecado pelo qual Ele morreu. Tens tomado Seu nome, e agora és um Cristao?
Entao nao traga vergonha a Deus seguindo o caminho de Satanás de novo.
O meus irmaos, se já tendes vos convertido dos teus pecados, nao voltes aos caminhos das trevas. Segue a luz do caminho de Deus. As palavras de Deus falam claramente. Aqueles que já aceitaram Jesus, Ele diz, "Acaso nao sabeis que o vosso corpo é santuário do Espirito Santo? Nao sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora pois, obedeça a Deus no que fazes e no que penses, porque pertences a Ele." (1 Cor.6:19,2O) Você traz glória a Deus quando fuma ou bebe (use os vícios locais costumeiros)? Nao, estas coisas roubam as tuas forças e o teu entendi-mento. É Satanás que deseja que as faça. Deus odeia estas coisas. Será que Deus é glorificado quando adulteras com outra mulher? Deus é exaltado quando brigas com teu irmao, ou esposa? Será que Deus gosta da idolatria, e a feitiçaria?
Nao! A Sua ira permanece sobre as pessoas que fazem estas coisas. Traz glória a Deus quando jogas (apostas)?
Nao, é o mesmo do que roubar. É honroso a Deus quando máquinas maldade no teu coraçao? Estes costumes sao a maneira de Satanás para vos enganar. Ele quer que peques, para que vás ao lugar do fogo (que Deus pre-parou para Satanás) quando morrer.
Meus irmaos, Deus conhece todos os nossos pecados e Ele nao os deixaria passar sem serem punidos. O que desejas, a ira de Deus, ou a Sua bençao? Um dia Jesus decidiu a respeito de cada um de nós. Se temos seguido a Ele, Ele será bom a nós. Se temos feito coisas ruins, entao ficaremos tristes, pois Ele nos dirá, "Nao te conheço. Vais, para o lugar onde tem choro e sofrimento perpétuo, onde o fogo nao se apaga, e o verme nao morre."

Ref. 1 Cor. 6:19,20; Mat. 25:41; Mat. 13:42; Mc. 9:44

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons