இந்த உரையின் பதிவுகள்: True Love (Good Samaritan)

16 இருந்து 1 முதல் 16 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Badaga [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Bagari [India, Punjab] - Words of Life 1

Dakti Thari [Pakistan, Sindh] - Words of Life

Irula [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Kashmiri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Kohistani: Palasi [Pakistan, KPK] - Words of Life

Koli, Wadiyara: Tharadari Koli [Pakistan, Sindh] - Words of Life

Maldivian [Maldives] - What Does God Want of Us?

Marwari [Pakistan, Punjab] - Words of Life 3

Pahari-Potwari: Punchhi [Pakistan, Azad Jammu and Kashmir] - Words of Life

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - Words of Life 1

Santali [India, Bihar] - Words of Life 2

Saraiki: Multani [Pakistan, Punjab] - Messages w/ SARAIKI: Derawali

Sindhi Bhil [Pakistan, Sindh] - Words of Life w/ SINDHI: Hindu & HINDI

Tachelheit [Morocco] - Words of Life

Toda [India, Odisha] - Words of Life

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?