இந்த உரையின் பதிவுகள்: Can We Escape?

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Bhili: Dehawali [Madhya Pradesh] - Words of Life 1
Bhojpuri: Benarasi Boli [Uttar Pradesh] - Words of Life 2
Bolewa [Bauchi] - Repent and Believe
Burka [Bauchi] - Tradition
Dingi [Kaduna] - Can We Escape
Duguri [Bauchi] - Heaven and Hell
Duguza [Plateau] - The Way to Heaven
Jimbin [Bauchi] - Can We Escape
Kami [Niger] - Fear Not
Kariya: Wudufa [Bauchi] - God and Laws
Kurumba, Jennu [Tamil Nadu] - Words of Life 2
Kurumba: Wooraly [Tamil Nadu] - Words of Life
Tsagu [Bauchi, Ganjuwa] - The Way to Heaven