இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Living Christ

44 இருந்து 1 முதல் 44 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Arabic, Moroccan [Morocco] - The Living Christ

Bahasa Indonesia [Indonesia] - The Living Christ

Bangla [Bangladesh] - The Living Christ

Banna [Ethiopia] - The Living Christ

Burmese [Myanmar] - The Living Christ

Chin, Khongso [Myanmar] - The Living Christ - Lesson 1

Dagara: Wile [Burkina Faso] - The Living Christ

Dioula [Burkina Faso, Komoé] - The Living Christ

English: Australia [Australia] - The Living Christ

English: Southern Africa [South Africa, Gauteng] - The Living Christ

French [France] - The Living Christ

Fulfulde, Adamawa: Maroua [Chad, Mayo-Kebbi] - The Living Christ

Fwe [Namibia] - The Living Christ

Gourma: Central [Benin, Alibori] - The Living Christ

Italian: Cicolano-Reatino-Aquilano [Italy] - The Living Christ

Itneg, Maeng [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Abra] - The Living Christ - selected pictures

Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ

Kosovan Albanian [Kosovo] - The Living Christ

Laari [Congo, Democratic Republic of, Bas-Zaire] - The Living Christ

Macedonian [North Macedonia] - The Living Christ

Mandarin [China] - The Living Christ

Mashi [Zambia] - The Living Christ

Matis [Brazil, Amazonas] - The Living Christ (selected pictures)

Melayu Papua [Indonesia, Papua] - The Living Christ

Moore [Burkina Faso] - The Living Christ

Ngombe (Democratic Republic of Congo) [Congo, Democratic Republic of] - The Living Christ

Nuni [Burkina Faso] - The Living Christ

Portuguese: Mozambique [Mozambique] - The Living Christ

Samo, Southern [Burkina Faso] - The Living Christ

Sena, Malawi [Malawi] - The Living Christ

Sena [Mozambique] [Mozambique] - The Living Christ

Senoufo, Sicite [Burkina Faso, Kossi] - The Living Christ

Shona [Zimbabwe] - The Living Christ

Sikwangwa [Zambia] - The Living Christ

Simakoma [Zambia] - The Living Christ

Spanish: Latin America [Colombia] - The Living Christ

Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ

Tonga: Shanjo [Zambia, Western] - The Living Christ

Ukrainian [Ukraine] - The Living Christ

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - The Living Christ

Yao [Malawi] - The Living Christ

அரபிக் [Djibouti] - The Living Christ

ஆப்ரிக்கான்ஸ் [South Africa] - The Living Christ

ரஷியன் [Russia] - The Living Christ

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து" ஆடியோ- காட்சி - இந்த விரிவான திறனுள்ள ஆடியோ காட்சி 120 படங்களின் மூலம் இயேசுவின் வாழ்க்கைப் பற்றியும் அவரது ஊழியங்களை பற்றியும் இன்னும் அதிகமான ஆழமான காட்சியை கொடுக்கிறது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?