இந்த உரையின் பதிவுகள்: Good News ^

176 இருந்து 1 முதல் 176 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Acheron [Sudan] - Good News^

Acholi [Uganda] - Good News^

Albanian, Tosk [Albania] - Good News^

Andh [India, Maharashtra] - Good News

Anuak [South Sudan] - Good News^

Arabic, Algerian: Constantine [Algeria] - Good News^

Arabic, Algerian: Constantine [Algeria] - Good News^ w/ ARABIC, ALGERIAN

Arabic: Damascus [Syria] - Good News^

Arabic, Egyptian: Cairene Arabic [Egypt] - Good News^ (M)

Arabic, Gulf: Kuwaiti Hadari Arabic [Kuwait] - Good News^

Arabic, Hijazi [Saudi Arabia] - Good News 15-23

Arabic, Levantine: Jordanian [Jordan] - Good News^

Arabic, Mesopotamian: Baghdadi [Iraq] - Good News^

Arabic, Moroccan [Morocco] - Good News^

Arabic, Moroccan [Morocco] - Good News^ (for women)

Arabic, North Levantine: Aleppo [Syria] - Good News^

Arabic, North Levantine: Beiruti [Lebanon] - Good News^

Arabic, North Levantine: Syrian Calamon [Syria, Calamon area] - Good News^

Arabic, Palestinian [Israel] - Good News^

Arabic, Sa'idi [Egypt] - Good News^

Arabic, Standard [Saudi Arabia] - Good News^

Arabic, Sudanese: Khartoum [Sudan] - Good News^

Arabic, Sudanese: North Kordofan [Sudan] - Good News^

Arabic, Ta'izzi-Adeni [Yemen] - Good News^

Arabic, Tunisian [Tunisia] - Good News^

Aragonese [Spain, Aragón] - Good News^

Aragonese: Eastern [Spain] - Good News^

Avukaya [South Sudan, West Equatorial State] - Good News^

Bagheli [India, Madhya Pradesh] - Good News

Baka [South Sudan] [South Sudan, West Equatorial State] - Good News^

Bareli, Palya [India, Madhya Pradesh] - Good News

Bareli, Pauri: Maharashtra [India, Maharashtra] - Good News

Bari [South Sudan, Central Equatorial State] - Good News^

Bari: Kuku [South Sudan] - Good News^

Bari: Nyangbara [Sudan, ash-Sharqiyah] - Good News^

Bari: Pojulu [South Sudan] - Good News^

Bauria [India, Punjab] - Good News

Bedawi: Beni-Amir [Sudan] - Good News^

Bhili [India, Madhya Pradesh] - Good News

Bhunjia [India, Madhya Pradesh, Hoshangabad] - Good News

Bijori [India, West Bengal] - Good News

Bonda [India, Odisha] - Good News

Buh [Nigeria, Kaduna] - Good News & Songs

Bulgarian [Bulgaria] - Good News^

Burun [Sudan, ash-Shamaliyah] - Good News^

Catalan: Central [Andorra] - Good News^

Catalan: Northwestern [Spain] - Good News^

Chong [Cambodia] - Good News

Churahi [India, Himachal Pradesh] - Good News

Croatian [Croatia] - Good News^

Dari [Afghanistan] - Good News^ (Western)(M)

Dari [Afghanistan] - Good News^ for Men (M)

Dari [Afghanistan] - Good News^ for Women (M)

Dhundhari [India, Rajasthan] - Good News

Didinga [South Sudan, East Equatorial State] - Good News^

Dinka: Agaar [South Sudan] - Good News^

Dinka: Bor [South Sudan, Upper Nile] - Good News^

Dinka: Malual [South Sudan] - Good News^

Dinka, Padang [South Sudan, Upper Nile] - Good News^

Dinka: Pan Aru [South Sudan] - Good News^

Dinka, Southwestern: Tuic [South Sudan] - Good News^

Dungra Bhil [India, Gujarat] - Good News

English: Black Vernacular [United States of America, Ohio] - Good News

English: British [United Kingdom, Greater London] - Good News

English: British [United Kingdom, Greater London] - Good News^

English: USA [United States of America] - Good News^ (M)

French [France] - Good News^ (Men)

French [France] - Good News^ (Women)

Fur [Sudan, Darfur] - Good News^

Garhwali [India, Himachal Pradesh] - Good News

Georgian [Georgia] - Good News^

Gujarati: Parsi [India, Gujarat] - Good News

Handuri [India, Himachal Pradesh] - Good News

Hassaniyya [Mauritania] - Good News^

Hebrew [Israel] - Good News^

Heiban [Sudan, ash-Shamaliyah] - Good News^

Hungarian [Hungary] - Good News^

Irish [Ireland] - Good News^

Irula [India, Tamil Nadu] - Good News

Irula: Vette Kada [India, Tamil Nadu] - Good News

Italian [Italy] - Good News^

Jad [India, Uttarakhand, Uttarkashi] - Good News

Jangshung [India, Himachal Pradesh] - Good News

Jarai [Vietnam, Central Highlands, Gia Lai] - Good News

Jarawara [Brazil, Amazonas] - Good News^

Jur Luo [Sudan, Bahr al-Ghazal] - Good News^

Jur Modo: Modo [South Sudan, West Equatorial State] - Good News^

Kabyle [Algeria] - Good News^

Kaco [Cambodia, Rôtânokiri] - Good News

Karmokar [India, Arunachal Pradesh] - Good News

Katcha-Kadugli-Miri: Katcha [Sudan, Kurdufan] - Good News^

Kenyah Lepo' Maut [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - Good News

Khirwar [India, Madhya Pradesh] - Good News

Kinnauri, Bhoti [India, Himachal Pradesh] - Good News

Kinnauri, Chhoyul [India, Himachal Pradesh] - Good News

Kinnauri, Chitkuli [India, Himachal Pradesh] - Good News

Kinnauri, Pahari [India, Himachal Pradesh] - Good News

Koalib: Ngirere [Sudan, Kurdufan] - Good News^

Kolami, Northwestern [India, Maharashtra, Chandrapur] - Good News

Konkani, Goan: Sarasvat Brahmin [India, Maharashtra] - Good News

Korwa [India, Chhattisgarh] - Good News

Kravet [Cambodia] - Good News

Krung [Cambodia] - Good News

Kukna [India, Gujarat] - Good News

Kulere [Nigeria, Plateau] - Good News & Songs

Kurdish, Northern: Afrin [Syria, Halab, AFRIN] - Good News^ for Women

Kurdish, Northern: Afrin [Syria, Halab, AFRIN] - Good News^ for Men

Kurmanji: Standard [Syria] - Good News^

Laro [Sudan, ash-Shamaliyah] - Good News^

Lingala [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Good News^

Lodha [India, Odisha] - Good News

Lokoya [South Sudan, East Equatorial State] - Good News^

Mabaan [South Sudan, Upper Nile] - Good News^

Macedonian [North Macedonia] - Good News^

Madi [Uganda] - Good News^

Madwadi [India, Madhya Pradesh] - Good News

Malvi: Rajawadi [India, Madhya Pradesh] - Good News

Mandari [South Sudan, Central Equatorial State] - Good News^

Mandarin [China] - Good News^ for university students

Maria [India, Maharashtra] - Good News

Marwari: Bikaneri [India, Rajasthan] - Good News

Matumbi [Tanzania, Lindi] - Good News

Mewadi [India, Rajasthan, Udaipur] - Good News

Mewati [India, Rajasthan] - Good News (H)

Mixteco de San Mateo Peñasco [Mexico, Oaxaca] - Good News^

Moroccan Arabic, Jebli [Morocco] - Good News^

Moro: Logorban [Sudan, Kurdufan] - Good News^

Moru [South Sudan] - Good News^

Muduga [India, Meghalaya] - Good News

Mullu Kurumba [India, Tamil Nadu] - Good News

Mundu [South Sudan, West Equatorial State] - Good News^

Mzab [Algeria] - Good News^ w/ ARABIC, ALGERIAN

Nalca [Indonesia, Papua Barat] - Good News^

Narikuruvar [India, Tamil Nadu] - Good News

Nuer: Southeastern [South Sudan, Upper Nile] - Good News^

Numana [Nigeria, Kaduna] - Good News & Songs

Nungu [Nigeria, Plateau] - Good News & Songs

Olu'bo [South Sudan, East Equatorial State] - Good News^

Otuho [South Sudan, East Equatorial State] - Good News^

Pangwali [India, Himachal Pradesh] - Good News

Pari [South Sudan, East Equatorial State] - Good News^

Pashto, Southern [Afghanistan] - Good News^

Polish [Poland] - Good News^

Pular [Guinea] - Good News^

Punjabi, Western: Malwai [Pakistan, Punjab] - Good News

Romani, Balkan: Arli [Bulgaria] - Good News Audio

Romani, Baltic [Belarus] - Good News

Shatt [Sudan] - Good News^

Shekkawati [India, Rajasthan] - Good News

Shilluk [South Sudan, Upper Nile] - Good News^

Sondhiya [India, Madhya Pradesh] - Good News

Spanish: Castellano [Spain] - Good News^

Stod Bhoti [India, Himachal Pradesh] - Good News

Sumcho [India, Himachal Pradesh] - Good News

Szerb [Serbia] - Good News^

Tachawit [Algeria] - Good News^

Tachelheit [Morocco] - Good News^

Tamazight, Central Atlas [Algeria] - Good News^

Tamazight, Central Atlas [Algeria] - Good News^ (men and women)

Tamazight, Central Atlas [Algeria] - Good News^ (Women)

Tampuan [Cambodia] - Good News

Tarifit [Morocco] - Good News^ for Women

Tarifit [Morocco] - Good News^ for Men

Tarifit: Urrighel [Morocco] - Good News^

Tennet [South Sudan, East Equatorial State] - Good News^

Tinani [India, Himachal Pradesh] - Good News

Tira [Sudan, ash-Shamaliyah] - Good News^

Toda [India, Odisha] - Good News

Uduk [South Sudan] - Good News^

Ukrainian [Ukraine] - Good News^

Una [Indonesia, Papua] - Good News 1-25

Uyghur [China, Xinjiang Uyghur] - Good News^

Varli [India, Maharashtra] - Good News

Wolof [Senegal] - Good News^

Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Good News^

பார்ஸி [Iran] - Good News^

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"நற் செய்தி" ஆடியோ- காட்சி - உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்து வரை வேதாகமத்தை ஒரு கண்ணோட்டமாக வைத்து 40 படங்கள் அடங்கிய ஆடியோ காட்சி தொகுப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் இரட்சிப்பின் செய்தியும் மற்றும் அடிப்படை போதனைகளையும் உள்ளது. மேலும் இது 1300 மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கிறது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?