இந்த உரையின் பதிவுகள்: Small Sin, Big Damage

45 இருந்து 1 முதல் 45 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Amharic [Ethiopia] - Words of Life 2

Birifor, Malba [Burkina Faso] - Words of Life

Bolewa [Nigeria, Bauchi] - Repent and Believe

Burka [Nigeria, Bauchi] - Tradition

Dingi [Nigeria, Kaduna] - Can We Escape

Djimini [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Duguri [Nigeria, Bauchi] - Heaven and Hell

Duguza [Nigeria, Plateau] - The Way to Heaven

French: Africa [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1

Fulfulde, Nigerian: Bororo [Nigeria, Niger, Bororo] - Forgive My Brother?

Geremawa [Nigeria, Bauchi] - Forgive My Brother?

Gouro: Oume [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Horom [Nigeria, Plateau] - Confusion Of This World

Jimbin [Nigeria, Bauchi] - Can We Escape

Kami [Nigeria, Niger] - Fear Not

Kanembou [Chad, Kanem] - Words of Life 1

Kanuri, Manga [Niger] - Words of Life 1 w/ TOUBBOU

Kariya: Wudufa [Nigeria, Bauchi] - God and Laws

Keraikerai [Nigeria, Bauchi] - Tradition

Kibet: Mouro [Chad, Salamat] - Words of Life

Kouya [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Kusal [Ghana, Upper East] - Words of Life

Mal Paharia [India, Jharkhand] - Words of Life 1

Mbaye [Chad, Moyen-Chari] - Words of Life

Mu Bomu [Mali, Mopti] - Words of Life

Nyabwa: Nyedebwa [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Paharia: Kumar Bagh [India, Jharkhand] - Words of Life 2

Pai [Nigeria, Plateau] - Forgive My Brother?

Pana [Central African Republic] - Words of Life

Piapung [Nigeria, Plateau] - God and Laws

Samogho: Dyanka [Burkina Faso] - Words of Life

Samogho: Nyanakan [Burkina Faso] - Words of Life

Saura: Orissa [India, Odisha] - Words of Life 3

Sauria Paharia: Litipara [India, West Bengal] - Words of Life 1

Senoufo: Tyebara [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Songhai, Tombouctou [Mali, Mopti] - Words of Life

Tagouana [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Tamajeq: Air [Niger] - Words of Life

Tha [Nigeria, Taraba] - Forgive My Brother?

Toma [Guinea] - Words of Life 1

Tsagu [Nigeria, Bauchi] - The Way to Heaven

us-Saare [Nigeria, Kebbi] - Confusion Of This World

ut-Hun [Nigeria, Kebbi] - The Way Of Peace

Wataweet [Ethiopia] - Words of Life

Wolayta [Ethiopia] - Words of Life

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?