இந்த உரையின் பதிவுகள்: God's Scales

50 இருந்து 1 முதல் 50 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Ateso [Kenya, Busia] - Words of Life 2

Baluchi: Dera Ghazi Khan [Pakistan, Balochistan] - Words of Life

Bhadarwahi [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Bhakhariha [India, Madhya Pradesh] - Words of Life

Bhatra [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Bote-Majhi [Nepal] - Words of Life

Danuwar [Nepal] - Words of Life

Darai [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI

Dholuo [Tanzania] - Words of Life 3

Dogri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life 1

Doteli [Nepal] - Words of Life

Dzongkha [Bhutan] - Words of Life 1

Gojari [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Hindi, Fijian [Fiji] - Words of Life 1

Janggali Rawat [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI

Kannada [India, Karnataka] - Words of Life 2

Kashmiri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Kashmiri: Kishtwari [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Khowar [Pakistan, KPK] - Words of Life

Kinyarwanda [Rwanda] - Words of Life 1

Kipsigis [Kenya, Bomet] - Words of Life 2

Kului [India, Himachal Pradesh] - Words of Life

Kumar: Orissa [India, Odisha] - Words of Life

Kurukh, Nepali [Nepal] - Words of Life

Kurumba, Jennu [India, Tamil Nadu] - Words of Life 1

Lhowa: Upper Mustang [Nepal] - Words of Life w/ LHASA

Lontomba [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life 3

Lugbara: High [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Magar: Chentel [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI

Magar, Eastern [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI songs

Mangbutu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 4

Naapa [Nepal] - We Must Understand the Fact

Naga, Tangshang: Chamchang [Myanmar] - Words of Life

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life 1

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Gospel

Newari: Patan [Nepal] - Words of Life 1

Oriya: Dombo [India, Odisha] - Words of Life

Oriya: Ondonia [India, Odisha] - Words of Life

Pogali [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Porja: Konda [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life 1 (H)

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life

Rai: Bantawa Panchthar [Nepal] - Words of Life

Rai: Bantawa Panchthar [Nepal] - Words of Life

Rai, Sampang [Nepal] - Words of Life

Rundi [Burundi] - Words of Life 2

Saraiki: Multani [Pakistan, Punjab] - Words of Life for Women

Swahili, Congo [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 2

Walungge [Nepal, Mechi] - The Plain Facts

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?