இந்த உரையின் பதிவுகள்: Basic Principles

36 இருந்து 1 முதல் 36 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Apache: White Mountain [United States of America, Arizona] - Words of Life

Badaga [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Balangao [Philippines, Luzon, Cordillera Region] - Words of Life 3

Chinese, Yue [China, Guangdong] - Words of Life 3

Dass: Durr-Baraza [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Ifugao, Amganad [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life 1

Ilongot [Philippines, Luzon] - Words of Life

Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 3

Kakchikel: Chimaltenango [Guatemala] - Words of Life

Kanufi [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Khond [India, Odisha] - Words of Life

Kinabatangan, Upper: Kalabuan [Malaysia, Sabah] - Words of Life 1

Kinyarwanda [Rwanda] - Words of Life 3

Kolha [India, Bihar] - Words of Life

Koro Wachi [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Kotzebue [United States of America, Alaska] - Words of Life 2

Kui: Ganjam [India, Odisha] - Words of Life

Kupto [Nigeria, Gombe] - Words of Life

Mandarin [China] - Words of Life 1

Mixteco de Tezoatlán [Mexico, Oaxaca] - Testimonies Songs and Messages

Montagnais: Western [Canada] - Words of Life

Mundari [India, Assam] - Words of Life

Naga, Tangshang: Chamchang [Myanmar] - Words of Life

Navajo [United States of America, Arizona] - Words of Life 1

Nishka [Canada, British Columbia] - Words of Life

Nkem-Nkum: Nkum [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Oriya: Dombo [India, Odisha] - Words of Life

Oriya: Ondonia [India, Odisha] - Words of Life

Parkari [Pakistan, Sindh] - Words of Life 1

Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - Words of Life 1

Sicilian [Italy] - Words of Life

Soligar [India, Karnataka] - Words of Life

So: Nhommarath [Thailand, Kalasin] - Words of Life

Tugen [Kenya, Baringo] - Words of Life 2

Utange [Nigeria, Cross River] - Words of Life 2

Zapoteco de Coatecas Altas [Mexico, Oaxaca, Ejutla, Coatecas Altas] - Words of Life 2

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?