இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Way of Peace

10 இருந்து 1 முதல் 10 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Culina (Peru) [Peru, Ucayali] - Words of Life 1

Iguta [Nigeria, Plateau] - Tradition

Kuna, Border [Panama] - Words of Life

Miju [India, Assam] - Words of Life 1

Miju [India, Assam] - Words of Life 2

Oriya: Western Oriya [India, Odisha] - Words of Life

Papiamentu [Netherlands Antilles] - Words of Life 1

Saraiki: Derawali [Pakistan, Punjab] - Messages w/ SARAIKI: Derawali

Tamazight, Central Atlas [Algeria] - Words of Life 1

us-Saare [Nigeria, Kebbi] - Confusion Of This World

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?