இந்த உரையின் பதிவுகள்: True Liberty

11 இருந்து 1 முதல் 11 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Drehu [New Caledonia] - Words of Life

Haitian Creole [Haiti] - Words of Life 1

Iai [New Caledonia] - Words of Life

Luchazi [Angola] - Words of Life 2

Mare [New Caledonia] - Words of Life

Miju [India, Assam] - Words of Life 1

Miju [India, Assam] - Words of Life 2

Nupe-Nupe-Tako [Nigeria, Niger] - Words of Life

Saraiki: Reasiti [Pakistan, Punjab] - Words of Life

Somali [Somalia] - Words of Life

Tamazight, Central Atlas [Algeria] - Words of Life 1

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?