இந்த உரையின் பதிவுகள்: One God

40 இருந்து 1 முதல் 40 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Assamese [India, Assam] - Words of Life 2

Baluchi Makrani [Iran] - Words of Life

Bobo Madare, Southern: Benge [Burkina Faso, Houé] - Words of Life

Borana: Gabbra [Ethiopia] - Words of Life 2

Dari [Afghanistan] - Words of Life 2

Dawro [Ethiopia] - Words of Life

Djan [Burkina Faso] - Words of Life

Doghosie [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life

Dzuungoo: Dzungo [Burkina Faso, Kénédougou] - Words of Life

Ebira: Okene [Nigeria, Kwara] - Words of Life

Fulfulde, Adamawa [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life

Gilaki [Iran] - Words of Life

Gourma: Central [Benin, Alibori] - Words of Life 1

Gurage [Ethiopia] - Words of Life

Igala [Nigeria, Kogi] - Words of Life

Ishan [Nigeria, Edo] - Words of Life 2

Kanuri, Yerwa [Nigeria, Borno] - Words of Life

Karaboro, Eastern [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life 2

Longuda [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Longuda [Nigeria, Adamawa] - Words of Life w/ LONGUDA

Mandinka [Senegal] - Words of Life

Mandinka [Senegal] - Words of Life w/ MANDINKA

Miju [India, Assam] - Words of Life 4

Moore [Burkina Faso] - Words of Life

Njai [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Nuni [Burkina Faso] - Words of Life 1

Nyangatom [Ethiopia] - Words of Life

Oromo, Eastern [Ethiopia] - Words of Life

Poqomchi': Oriental [Guatemala, Alta Verapaz] - Words of Life

Rendille [Kenya, Marsabit] - Words of Life 3

Samba Daka [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Saraiki: Reasiti [Pakistan, Punjab] - Words of Life

Sindhi: Musalmani [Pakistan, Sindh] - Words of Life 2 (M)

Tamajeq: East Tawallemet [Niger] - Words of Life

Twi: Asante [Ghana] - Words of Life

Twi: Asante [Ghana] - Words of Life 1

Wali [Ghana, Upper West] - Words of Life

Yemsa [Ethiopia] - Words of Life

Yoruba [Benin] - Words of Life 1

Zarma [Benin] - Words of Life 1

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?