இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Fear of Death

22 இருந்து 1 முதல் 22 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Arabic, Standard [Saudi Arabia] - Words of Life

Arabic, Sudanese: Khartoum [Sudan] - Wonderful Sayings & Stories

Aukan: Aluku [Suriname] - Messages w/AUKAANS: Stoelmans

Boki [Nigeria, Cross River] - Words of Life 1

Dagari [Ghana, Upper West] - Words of Life

Etung [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Kgalagadi [Botswana] - Words of Life

Kuay [Thailand, Surin] - Words of Life

Mandera [Cameroon, Extrème-Nord] - Words of Life

Marghi Central [Nigeria, Borno] - Words of Life

Mbula-Bwazza: Mbula [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Moro [Sudan] - Words of Life 1

Ninisi [Burkina Faso] - Words of Life

Otoro [Sudan] - Words of Life 1

South Ndebele [South Africa, Mpumalanga] - Words of Life

Swati [Eswatini] - Words of Life 1

Tiv [Nigeria, Benue] - Words of Life 2

Venda [South Africa, Limpopo] - Words of Life

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - Words of Life

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - Words of Life for Children

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - Good News

ரஷியன் [Russia] - God Has A Plan For You

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?