இந்த உரையின் பதிவுகள்: The True Sacrifice

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Abua: Central [Rivers] - Words of Life
Agob: Ende [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Agwagwune: Abayongo [Cross River] - Words of Life
Ahirani: Dhulia [Maharashtra] - Words of Life
Ajiri [Plateau] - Words of Life
Akro [Kaduna] - Words of Life
Alago [Nassarawa] - Words of Life
Amharic [Ethiopia] - Words of Life 2
Anal: Pakan [Manipur] - Words of Life
Arabic, Chadian [Chad] - Words of Life 2
Assiga [Cross River] - Words of Life w/ OKUNI
Aukaans: Cottica River [Suriname] - Words of Life
Awngi: Kwolla [Plateau] - Words of Life
Baboma [Congo, Republic of the] - Words of Life
Bacama [Adamawa] - Words of Life
Balanta: Blip [Senegal] - Message w/ BALANTA: Blip
Balanta: de Fora [Guinea-Bissau] - Words of Life
Balanta: Naga [Guinea-Bissau] - Words of Life
Bamanankan [Mali] - Words of Life 1
Banda, Togbo-Vara [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Basa[Nigeria] [Kogi] - Words of Life
Batonu [Benin] - Words of Life 1
Bekwarrah [Cross River] - Words of Life
Bele [Liberia] - Words of Life
Bench [Ethiopia] - Words of Life 1
Bijago: Bubaque [Guinea-Bissau] - Words of Life w/ BIJAGO: Bubaque
Bijago: Caravela [Guinea-Bissau] - Words of Life
Bijago: Uno-Orango [Guinea-Bissau] - Words of Life
Birifor, Malba: Birifor [Ghana, Upper West] - Words of Life
Bisa [Burkina Faso] - Words of Life
Boga & Pokta [Adamawa] - Words of Life
Boki [Cross River] - Words of Life 1
Bru, Eastern [Laos] - Words of Life
Bura [Adamawa] - Words of Life
Burak [Bauchi] - Words of Life
Burak [Bauchi] - Words of Life 2
Cessu [Plateau] - Messages
Chakfem [Plateau] - Words of Life
Chala: Shagau [Plateau] - Words of Life
Chambeali [Himachal Pradesh] - The Almighty Jesus
Chin, Paite [Assam] - Words of Life 2
Chisena-Chichewa [Mozambique] - Words of Life
Chodhari [Gujarat] - Words of Life
Chrau: Jro [Vietnam] - Words of Life
Chumuru [Ghana, Brong-Ahafo] - Words of Life
C'lela [Kebbi] - Words of Life
Crioulo [Guinea-Bissau] - Words of Life
Cua [Vietnam] - Words of Life
Dagaari, Northern: Nura [Burkina Faso] - Words of Life
Dagbani [Ghana, Northern] - Words of Life
Dass: Dot [Bauchi] - Words of Life
Day [Chad, Moyen-Chari] - Words of Life
Degama [Rivers] - Words of Life
Dholuo [Kenya, Kisumu] - Words of Life 3
Djan [Burkina Faso] - Words of Life
Duguri [Bauchi] - Words of Life
Eastern Katu [Vietnam] - Words of Life
Ekajuk [Cross River] - Words of Life
Ezza [Benue] - Words of Life
Fiome [Tanzania] - Words of Life
Fulfulde: Dogondoutchi [Niger] - Words of Life w/ FULFULDE: Western
Fulfulde: Western [Kwara] - Words of Life
Fulse [Burkina Faso] - Words of Life
Ga'anda [Adamawa] - Words of Life
Gamit [Gujarat] - Words of Life
Garasia: Mt. Abu [Gujarat] - Words of Life
Gbagye [Niger] - Words of Life
Gokana [Rivers] - Words of Life
Gonja [Ghana, Northern] - Words of Life
Gourma: Central [Benin] - Words of Life 1
Gujari [Jammu and Kashmir] - Jesus the Messiah
Gurung: Kaski [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI songs
Guruntum-Mbaaru [Bauchi] - Words of Life
Gwandara: Nisaba [Niger] - Words of Life
Hmar [Assam] - Words of Life
Hohumono [Cross River] - Words of Life
Ibibio [Akwa Ibom] - Words of Life
Ichen [Taraba] - Words of Life
Idoma: Central [Benue] - Words of Life
Idoma: Igumale [Benue] - Words of Life
Ifugao: Banaue [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life 1
Ifugao, Batad [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life
Ifugao, Batad [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Good News & Words of Life
Igedde [Benue] - Words of Life
Iguta [Plateau] - Words of Life
Ijaw: Angiama [Rivers] - Words of Life
Ipiri [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Irigwe [Plateau] - Words of Life
Ishan [Edo] - Words of Life 2
Ishan [Edo] - Words of Life 1
Itsekiri [Delta] - Words of Life
Jarawa Izere [Plateau] - Words of Life w/ JARAWA
Jarawa Izere [Plateau] - Words of Life 1
Jarawa Izere [Plateau] - Words of Life 2
Jawa: Banyumas [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life 1
Jere: Ribina [Plateau] - Words of Life
Jibu [Taraba] - Words of Life 1
Jola-Felupe [Gambia, The] - Words of Life
Jola-Kasa: Esulalu [Senegal] - Words of Life
Jukun: Ashuku [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life w/ JUKUN: Ashuku
Jukun: Ashuku [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life w/ NZARE and JUKUN:Wukari
Kagoma [Kaduna] - Words of Life
Kanukuru [Borno] - Words of Life
Karmokar [Assam] - Words of Life
Kasem [Ghana, Upper East] - Words of Life
Keraikerai [Bauchi] - Words of Life
Khadia: Dhelki [Jharkhand] - Words of Life
Khisa [Côte d'Ivoire, Zanza] - Salvation Comes From God
Kikalanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life 1
Kikuyu [Kenya] - Words of Life
Kilega [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life 1
Kitali [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Koro: Adunu [Nigeria, Abuja Capital Territory] - Words of Life
Kuay [Thailand] - Words of Life
Kulere [Plateau] - Words of Life w/ HAUSA: Kano
Kumhali [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI
Kurama [Kaduna] - Words of Life
Kuranko: Sengbeh [Sierra Leone] - Words of Life
Kusal [Ghana] - Words of Life
Lahouli Pattani [Himachal Pradesh] - Jesus is Almighty
Lahu: Yellow [China, Yunnan] - Words of Life
Lani: Hittikima [Indonesia, Papua] - Words of Life w/ LANI: Seima
Lani: Hupudama [Indonesia, Papua] - Words of Life
Lani: Swart [Indonesia, Papua] - Words of Life
Lawa: Kawng Lawi [Thailand, North, Chiang Mai] - God Cares for You
Lhao Vo [Myanmar] - Words of Life
Lyele [Burkina Faso] - Words of Life
Mabu [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Mada [Nigeria] [Plateau] - Words of Life
Magar, Western [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI folk
Mansoanca [Guinea-Bissau] - Words of Life
Marathi: Rai [Maharashtra] - Words of Life
Marghi South [Borno] - Words of Life
Masana: Ha-am [Chad, Mayo-Kebbi] - Words of Life
Masana: Yagoua [Chad, Mayo-Kebbi] - Words of Life
Maya [Nigeria] [Adamawa] - Words of Life w/ KPASHAM
Mbe [Cross River] - Words of Life
Mbembe, Tigon: Nzare [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life
Mbembe, Tigon: Nzare [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life w/ NZARE
Mbo [Cameroon, Littoral] - Words of Life
Mboi: Handa [Adamawa] - Words of Life
Mbulu [Tanzania] - Words of Life
Mesaka [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life 1
Migili [Plateau] - Words of Life
Mixe, Coatlan [Oaxaca, Mixe] - Words of Life
Miya [Bauchi] - Words of Life
Mizo: Hmar [Bangladesh] - Words of Life
Moma [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 2
Mumuye: Zing [Taraba] - Words of Life
Naga, Tase: Sangche [Myanmar] - Words of Life
Ndop: Mandankwe [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life
Nepali: Pokhara [Nepal] - Words of Life
Nepali: Pokhara [Nepal] - Words of Life
Newari: Kathmandu [Nepal] - Words of Life 2
Ngamawa [Bauchi] - Words of Life
Ngas: Hill [Plateau] - Words of Life
Nikyob-Nindem: Nikyob [Kaduna] - Words of Life
Ninisi [Burkina Faso] - Words of Life
Ninzam [Kaduna] - Words of Life
Njai [Adamawa] - Words of Life
Njwande [Taraba] - Words of Life
Nkoroo [Rivers] - Words of Life
Nkoya [Zambia] - Words of Life
Numana [Kaduna] - Words of Life
Nuni [Burkina Faso] - Words of Life 1
Nupe-Nupe-Tako [Niger] - Words of Life
Nya Huba [Adamawa] - Words of Life
Ogba [Rivers] - Words of Life
Okam [Cross River] - Words of Life 1
Olulumo-Ikom: Okuni [Cross River] - Words of Life
Oroko: Balue [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life
Oromo: Wellega [Ethiopia, Bale Metroplex_1] - Words of Life
Oron [Akwa Ibom] - Words of Life
Ososo [Edo] - Words of Life
Papel: Biombo [Guinea-Bissau] - Words of Life 1
Papel: Safim [Guinea-Bissau] - Words of Life
Pidgin, Cameroon [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life
Polci: Zul [Bauchi] - Words of Life w/ HAUSA: Kano
Powri [Madhya Pradesh] - Words of Life
Putai [Borno] - Words of Life
Reshe: Cirami [Kebbi] - Words of Life
Rishua [Kaduna] - Becoming a Friend of God
Roglai, Southern [Vietnam, Ninh Thuan] - Messages w/ ROGLAI: Southern
Rongao [Vietnam] - Words of Life
Sakachep [Assam] - Words of Life
Samburu [Kenya] - Words of Life 1
Seyawa [Bauchi] - Words of Life
Shilluk [Sudan] - Words of Life 2
Simte [Manipur] - Words of Life
Sissala [Burkina Faso] - Words of Life
Soumrai [Chad, Tandjilé] - Words of Life
Sunam [Himachal Pradesh] - Beautiful Creation
Tangale [Bauchi] - Words of Life
Tem, Central [Togo] - Words of Life & Songs
Tera [Bauchi] - Words of Life
Tharu: Dangali [Nepal, Province 5, Dang] - Words of Life w/ NEPALI
Tsuvadi Mumuce [Niger] - Words of Life
Tugbiri-Niragu: Niragu [Kaduna] - Words of Life
Twi: Asante [Ghana] - Words of Life 1
Ubang [Cross River] - Words of Life
Ukwuani-Aboh-Ndoni: Ukwuani [Delta] - Words of Life
Vagla [Ghana] - Words of Life
Waja [Bauchi] - Words of Life
Wapan [Taraba] - Words of Life
Yala [Cross River] - Words of Life
Yoruba [Benin] - Words of Life 1
Yungur: Kama [Adamawa] - Words of Life
Zaiwa: Kachin [Myanmar] - Words of Life