இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Rapture

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Bete-Bendi: Bete [Cross River] - Words of Life
C'lela [Kebbi] - Words of Life
Dezi [Ethiopia] - Words of Life 2
Eggon [Plateau] - Words of Life
Fulse [Burkina Faso] - Words of Life
Kgalagadi [Botswana] - Words of Life
Mwaghavul [Plateau] - Words of Life
Oring: Utonkon [Benue] - Words of Life
Q'eqchi' [Guatemala] - Words of Life 1
Tula [Bauchi] - Words of Life
Tyap: Katab [Kaduna] - Words of Life
Yoruba: Yagba [Oyo] - Words of Life