இந்த உரையின் பதிவுகள்: God is True

60 இருந்து 1 முதல் 60 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Adi, Galo [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Bana' [Laos] - Words of Life

Banda, Togbo-Vara [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Banziri [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Bhili: Akrani [India, Madhya Pradesh] - Words of Life

Bila: Bombi-Ngbanja [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Bontoc Group [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Mountain Province] - Words of Life 2

Budja: Monzamboli [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Bumbala [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Gamognia [Ethiopia] - Words of Life 1

Goto [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Guji [Ethiopia] - Words of Life

Hema [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Ilongot [Philippines, Luzon] - Words of Life

Ipiri [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life

Iwongo [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life

Izii [Nigeria, Benue] - Words of Life

Kaliko [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1

Khond [India, Odisha] - Words of Life

Khwedam [Angola] - Words of Life

Kibangubangu [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life 1

Kibira [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Kilendu: Ndruna [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Kimbutti: Wamba [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Kinandi: Ruwenzori [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life

Kitalinga [Uganda] - Words of Life 1

Kitembo [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life

Konda Dora [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Kupiya [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Lambya [Malawi] - Words of Life

Libati [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Lokele: Yawembe [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Lomwe: Macua & Macua-Mehavani [Mozambique] - Words of Life

Luba-Kasai: Lualua [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Mabinza [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Madi, Southern [Uganda] - Words of Life 1

Mangbutu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Mbanza: Gbado [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Miskito [Honduras] - Words of Life 1

Mongbandi, North [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Nande: Kisongola [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life

Ndau [Zimbabwe] - Words of Life

Ngbaka Ma'bo. [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Nyindu [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life 1

Onkutshu [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life

Oromo: Jimma [Ethiopia] - Words of Life

Oromo: Tulema [Eritrea] - Words of Life

Pokomo: Lower [Kenya, Garissa] - Words of Life 1

Rundi [Burundi] - Words of Life 1

Sambal [Philippines, Luzon, Central Luzon, Zambales] - Words of Life

Sena, Malawi [Malawi] - Words of Life 1

Serere [Senegal] - Words of Life

Shako [Ethiopia] - Words of Life

Sonjo [Tanzania] - Words of Life

Swahili, Congo [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1

Uive [Nigeria, Benue] - Words of Life w/ TIV songs

Utange [Nigeria, Cross River] - Words of Life 1

Yemsa [Ethiopia] - Words of Life

Yoruba: Yagba [Nigeria, Oyo] - Words of Life

Yukuben [Nigeria, Taraba] - Words of Life

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?