இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Claims of Christ

17 இருந்து 1 முதல் 17 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Adyghe [Russia, Adygeya] - Words of Life

Bengali: Manbhuiyan [India, West Bengal] - Words of Life

Bengali: Manbhum: Muchi [India, West Bengal] - Words of Life

Fulfulde, Adamawa [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life 1

Irula: Attapadi [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Kaipeng [India, Assam] - Words of Life

Khasi [India, Meghalaya] - Words of Life

Khengkha [Bhutan] - Words of Life

Kinyarwanda [Rwanda] - Words of Life 2

Kumaoni [India, Uttarakhand] - Words of Life

Lodha: Narayangarh [India, Odisha] - Words of Life

Newari: Patan [Nepal] - Words of Life 1

Okam [Nigeria, Cross River] - Words of Life 1

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life 1 (M)

Saraiki: Multani [Pakistan, Punjab] - Gospel Messages

Swahili: Tanzania [Tanzania] - Words of Life 1

Tamang: Western [Nepal] - Words of Life

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?