நற்செய்தி - Pana

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஆடியோ காட்சியுடன் பைபிள் பாடங்கள் 40 பிரிவுகளாக படங்களோடு கிடைக்கிறது. படைப்பிலிருந்து கிறிஸ்துவரையிலான பைபிள் கண்ணோட்டமும் மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைப் பற்றிய போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது. சுவிசேஷம் மற்றும் தேவாலயம் நாட்டப்படுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நிரலின் எண்: 65609
நிரலின் கால அளவு: 34:13
மொழியின் பெயர்: Pana
உரையை வாசிக்க
பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

Ka ku pana mony tisiri ya bay [படங்கள் 1: In the Beginning]

1:52

1. Ka ku pana mony tisiri ya bay [படங்கள் 1: In the Beginning]

Ganvbon sa bay [படங்கள் 2: The Word of God]

0:40

2. Ganvbon sa bay [படங்கள் 2: The Word of God]

Tita'a mony he [படங்கள் 3: Creation]

0:32

3. Tita'a mony he [படங்கள் 3: Creation]

Adam ra Eve [படங்கள் 4: Adam and Eve]

0:50

4. Adam ra Eve [படங்கள் 4: Adam and Eve]

kain ra Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:31

5. kain ra Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Bato a Nuwe [படங்கள் 6: Noah's Ark]

0:54

6. Bato a Nuwe [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Mbi gan mbom ka nya tisiriy [படங்கள் 7: The Flood]

0:42

7. Mbi gan mbom ka nya tisiriy [படங்கள் 7: The Flood]

Abaraham ku Sara ra Isak [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

0:47

8. Abaraham ku Sara ra Isak [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Mayize re sanna a Ganvbon [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:36

9. Mayize re sanna a Ganvbon [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Sanna boo [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

0:47

10. Sanna boo [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Hepuna bay bekehe [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

0:56

11. Hepuna bay bekehe [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Sisikla ra Mari [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

0:58

12. Sisikla ra Mari [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Mbuna a Jezu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:01

13. Mbuna a Jezu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Gun a lele a Jezu [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

0:58

14. Gun a lele a Jezu [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Hesa'amri a Jezu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

0:30

15. Hesa'amri a Jezu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Jezu ko se [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:19

16. Jezu ko se [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Jezu hu ka tul di vbatay [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

0:54

17. Jezu hu ka tul di vbatay [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Jezu Toma ka hul [படங்கள் 18: The Resurrection]

0:50

18. Jezu Toma ka hul [படங்கள் 18: The Resurrection]

Jezu ra toma [படங்கள் 19: Thomas Believes]

0:34

19. Jezu ra toma [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Hena a Jezu se nunale [படங்கள் 20: The Ascension]

1:36

20. Hena a Jezu se nunale [படங்கள் 20: The Ascension]

di vbatay a Jezu na [படங்கள் 21: The Empty Cross]

0:41

21. di vbatay a Jezu na [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Mgboro Sere [படங்கள் 22: The Two Roads]

1:15

22. Mgboro Sere [படங்கள் 22: The Two Roads]

In a Ganvbon [படங்கள் 23: God's Children]

0:32

23. In a Ganvbon [படங்கள் 23: God's Children]

Tem a Ganvbon [படங்கள் 24: Born Again]

0:49

24. Tem a Ganvbon [படங்கள் 24: Born Again]

Gina tem-puki [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

0:51

25. Gina tem-puki [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Sesena ka bil geltana [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:37

26. Sesena ka bil geltana [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Na zi he a tisiri ya [படங்கள் 27: A New Person]

0:34

27. Na zi he a tisiri ya [படங்கள் 27: A New Person]

worori I zi wuny a wayri [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:25

28. worori I zi wuny a wayri [படங்கள் 28: The Christian Family]

I zi njuhu ngana a way ri [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

0:46

29. I zi njuhu ngana a way ri [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Jezu ba gannjuku m ben [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

0:30

30. Jezu ba gannjuku m ben [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Ni vbon bekeri [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

0:48

31. Ni vbon bekeri [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Na ton Jezu mbew yan [படங்கள் 32: Temptation]

0:45

32. Na ton Jezu mbew yan [படங்கள் 32: Temptation]

Ka manari mi o nin bekehey [படங்கள் 33: If We Sin]

0:51

33. Ka manari mi o nin bekehey [படங்கள் 33: If We Sin]

Zanma [படங்கள் 34: Sickness]

0:34

34. Zanma [படங்கள் 34: Sickness]

hul [படங்கள் 35: Death]

0:44

35. hul [படங்கள் 35: Death]

Mun a Jezu kiris [படங்கள் 36: The Body of Christ]

0:49

36. Mun a Jezu kiris [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Mara mbew [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

0:46

37. Mara mbew [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Rena a Jezu kiris [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

0:29

38. Rena a Jezu kiris [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

le tere [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:10

39. le tere [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

To'o belabay a Jezu kiri hi njukuri [படங்கள் 40: Witnessing]

2:08

40. To'o belabay a Jezu kiri hi njukuri [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

பதிவுகளை உருவாக்குவது செலவு அதிகம். இந்த அமைச்சகத்தைத் தொடர GRNக்கு நன்கொடை வழங்குவதை கருத்தில் கொள்ளவும்.

இப்பதிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றியும், அதன் சாதகப்பலன்களைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்துக்களை நங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம். கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"நற் செய்தி" ஆடியோ- காட்சி - உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்து வரை வேதாகமத்தை ஒரு கண்ணோட்டமாக வைத்து 40 படங்கள் அடங்கிய ஆடியோ காட்சி தொகுப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் இரட்சிப்பின் செய்தியும் மற்றும் அடிப்படை போதனைகளையும் உள்ளது. மேலும் இது 1300 மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கிறது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?