Standard Malay மொழி

மொழியின் பெயர்: Standard Malay
ISO மொழி குறியீடு: zsm
GRN மொழியின் எண்: 20489
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Standard Malay

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Malay, Standard)

( MP3 யை Standard Malay இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது. .

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Who is God? - Malay - (Who Is God?)

Standard Malay க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

标准马来语
標准馬來語

Standard Malay எங்கே பேசப்படுகின்றது

Malaysia

Standard Malay க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்