Nyamwezi: Mweri மொழி

மொழியின் பெயர்: Nyamwezi: Mweri
ISO மொழியின் பெயர்: Nyamwezi [nym]
GRN மொழியின் எண்: 15155
மொழி நிலை: Extinct
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 15155

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Nyamwezi - (The Jesus Film Project)

Nyamwezi: Mweri க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kiya
Konongo
Mweri
Nyamwezi: Kiko
Sumbwa

Nyamwezi: Mweri எங்கே பேசப்படுகின்றது

Tanzania

Nyamwezi: Mweri க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Nyamwezi: Mweri

Nyamwezi;