Meohang, Western: Bala மொழி

மொழியின் பெயர்: Meohang, Western: Bala
ISO மொழியின் பெயர்: Mewahang, Western [raf]
GRN மொழியின் எண்: 14010
மொழி நிலை: Extinct
ROD கிளைமொழி குறியீடு:

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Meohang, Western: Bala

Meohang, Western: Bala க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bala
Balali

Meohang, Western: Bala எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nepal

Meohang, Western: Bala க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

Meohang, Western: Bala பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 2,000