Jerung: Ratnawati மொழி

மொழியின் பெயர்: Jerung: Ratnawati
ISO மொழியின் பெயர்: Jerung [jee]
GRN மொழியின் எண்: 11142
மொழி நிலை: Extinct
ROD கிளைமொழி குறியீடு:

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Jerung: Ratnawati

Jerung: Ratnawati க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ratnawati
Sindhuli

Jerung: Ratnawati எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nepal

Jerung: Ratnawati க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

Jerung: Ratnawati பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 1,000