Itene: Itoreauhip மொழி

மொழியின் பெயர்: Itene: Itoreauhip
ISO மொழியின் பெயர்: Itene [ite]
GRN மொழியின் எண்: 11005
மொழி நிலை: Extinct
ROD கிளைமொழி குறியீடு:

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Itene: Itoreauhip

Itene: Itoreauhip க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Itoreauhip

Itene: Itoreauhip எங்கே பேசப்படுகின்றது

Bolivia

Itene: Itoreauhip க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்