Guarani Guarayo மொழி

மொழியின் பெயர்: Guarani Guarayo
ISO மொழியின் பெயர்: Guarani, Eastern Bolivian [gui]
GRN மொழியின் எண்: 10375
மொழி நிலை: Verified
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 10375

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Guarani Guarayo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Bíblia Guaraní - (SIM / Grupo de Grabaciones en Guaraní)
Jesus Film Project films - Guarani, Bolivian, Eastern - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Guarani, Eastern Bolivian - (Faith Comes By Hearing)

Guarani Guarayo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Guarani del este de Bolivia
Guarani, Eastern Bolivian

Guarani Guarayo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Paraguay

Guarani Guarayo க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Guarani Guarayo

Chane; Guarani, Eastern Bolivian;

Guarani Guarayo பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 3,200