டர்க்மெனிஸ்டன்

டர்க்மெனிஸ்டன் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆசியா
Capital:ASHGABAT
Population:5,177,000
Area (sq km):488,100
FIPS Country Code:TX
ISO Country Code:TM
GRN Office:GRN Offices in Asia

Map of டர்க்மெனிஸ்டன்

Map of டர்க்மெனிஸ்டன்

டர்க்மெனிஸ்டன் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மொழியின் பெயர்

Turkmen [Turkmenistan] - ISO Language [tuk]

மக்கள் குழுக்களில் டர்க்மெனிஸ்டன்

Armenian ▪ Avar ▪ Azerbaijani, North ▪ Baloch, Western ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ Brahui ▪ Bulgarian ▪ Chechen ▪ Chuvash ▪ Darginian ▪ Deaf ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Jew, Eastern Yiddish-Speaking ▪ Karakalpak ▪ Kazakh ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Lezgian ▪ Lithuanian ▪ Mari, Low ▪ Mordvinian ▪ Ossete ▪ Pashtun, Northern ▪ Persian ▪ Polish ▪ Russian ▪ Tabassarian ▪ Tajik ▪ Tatar ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Udin ▪ Ukrainian ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern