ஸ்வீடன்

ஸ்வீடன் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஐரோப்பா
Capital:Stockholm
Population:9,366,092
Area (sq km):449,964
FIPS Country Code:SW
ISO Country Code:SE
GRN Office:

Map of ஸ்வீடன்

Map of ஸ்வீடன்

ஸ்வீடன் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

2 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Danish [Denmark] - ISO Language [dan]
Swedish [Åland Islands] - ISO Language [swe]

மக்கள் குழுக்களில் ஸ்வீடன்

Albanian, Tosk; Americans, U.S.; Amhara, Ethiopian; Arab, Lebanese; Arab, Moroccan; Arab, Syrian; Assyrian; Austrian, Bavarian; Bosniak; Brazilian, general; British; Bulgarian; Chilean; Croat; Czech; Danish; Deaf; Dutch; Estonian; Filipino, Tagalog; Finland Swedes; Finnish; Finnish, Tornedalen; French; German; German Swiss; Greek; Gypsy, Romani, Finnish Kalo; Gypsy, Swedish; Hungarian; Icelander; Ingrian; Italian; Jew, Swedish Speaking; Korean; Kurd, Kurmanji; Latvian; Macedonian; Mandeaen; Norwegian; Persian; Polish; Romanian; Romani, Tottare; Romani, Vlax; Russian; Saami, Lule; Saami, Northern; Saami, Pite; Saami, Southern; Saami, Ume; Serb; Slovak; Slovene; Somali; South Asian, general; Spaniard; Swedish; Syrian Aramaic, Turoyo; Tibetan; Turk; Vietnamese; Yazidi;