தென் ஆப்பிரிக்கா

தென் ஆப்பிரிக்கா பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:Pretoria
Population:49,991,300
Area (sq km):1,218,363
FIPS Country Code:SF
ISO Country Code:ZA
GRN Office:GRN Southern Africa

Map of தென் ஆப்பிரிக்கா

Map of தென் ஆப்பிரிக்கா

தென் ஆப்பிரிக்கா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

34 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

ஆப்ரிக்கான்ஸ் [South Africa] - ISO Language [afr]

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

English: Southern Africa [Gauteng] [eng]

Fanagolo [South Africa] - ISO Language [fng]

Longa [Mozambique] [tso]

Sesotho [Eastern Cape] - ISO Language [sot]

Sotho, Northern [Gauteng] - ISO Language [nso]

South Ndebele [Mpumalanga] [nbl]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Zulu [KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

Zulu [KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

மக்கள் குழுக்களில் தென் ஆப்பிரிக்கா

Afrikaner; Americans, U.S.; Anglo-South African; Arab, Egyptian; Arab, Lebanese; Bhojpuri Bihari; Birwa; British; Chinese, general; Coloured; Coloured Creole; Deaf; Dutch; French; Gemsbok Nama, Bushman; German; Greek; Griqua; Gujarati; Gypsy, English, Romanichal; Hindi; Indian, English-Speaking; Italian; Jew, English Speaking; Korean; Kung-Ekoka; Kxoe, Khwe, Xun; Makhuwa; Malay, Cape; Nama; Ndebele, Southern; Nghuki; Nusan, Xoo; Nyanja; Pedi, North Sotho; Portuguese; Ronga; Shona; Sotho; Sotho, Eastern; Swahili; Swazi; Tamil Hindu; Telugu; Tsonga; Tswa; Tswana; Tswana-Hurutshe; Tswana-Kgatla; Tswana-Kwena; Tswana-Malete, Moletse; Tswana-Ngwaketse; Tswana-Ngwato; Tswana-Rolong; Tswana-Tlhaping; Tswana-Tlharu; Tswana-Tlokwa; Urdu; Venda; Xhosa; Xhosa-Tembu; Zulu;

தென் ஆப்பிரிக்கா பற்றிய செய்திகள்

GRN Southern Africa - General information, articles, news and contact details about GRN South Africa.

Joel's News - April 2022 - A week in a Wycliffe translation conference, and what happens next.

Global Recordings Network SA 2022 1st Quarter Report - Materials to the Congo DRC * Tumi gets his own telephone * Prayer initiative * Guinea * Mozambique * Malawi

Kivah - Contact Kivah to order GRN materials in Southern Africa

Why Bible-based Bridge Materials? - Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

Joel's News - February 2022 - If a native translator internalizes a Bible passage, they can translate it smoothly and naturally into the target language

Joel's News - November 2021 - The challenges and craft of translation

Global Recordings Network SA 2021 3rd Quarter Report - Learning to edit video * Feedback from Zambia, Zimbabwe * Tumi's ministry gets eagle's wings * Relationship Matters

Melody Brits - Melody manages placement of counselling tools for children and elderly people in need.

Tumi Tigers for South Africa - Tumi Tigers bringing good news and comfort to children in need in South Africa

Global Recordings Network SA 2021 2nd Quarter Report - A visit to Beira * Feedback from the Christian Audio-Visual Aids * Dallion on outreach * Special Prayer Initiative

Joel's News - July 2021 - God hard at work in Africa * Training in Congo and Madagascar * Opportunities in Eurasia

Global Recordings Network SA 2021 1st Quarter Report - Can Tumi make a difference in a baby's life * More Audio Bible Content content * Dallion on outreach

Joel's News - February 2021 - Why Bible translation and consultancy? * Back to Madagascar

Joel's News - December 2020 - Not yet in Africa

Global Recordings Network SA 2020 4th Quarter Report - Outreach in Malawi * Latest from Tumi and Colin * A song of encouragement * More orally translated Bible portions

Joel's News - September 2020 - Building a church

Global Recordings Network SA 2020 2nd Quarter Report - Words of Life in remote Zambia * Colin the Companion Cub * Maria's story * For such a time as this

I've got dignity now - The door bell rings. A neighbour in crisis?

Global Recordings Network SA 2020 1st Quarter Report - Advanced Training Opportunity * Oral Bible Translations * The big picture * Tumi Tiger in hospital