பிரான்ஸ்

பிரான்ஸ் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஐரோப்பா
Capital:Paris
Population:65,447,374
Area (sq km):543,965
FIPS Country Code:FR
ISO Country Code:FR
GRN Office:Audio Vie France

Map of பிரான்ஸ்

Map of பிரான்ஸ்

பிரான்ஸ் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

8 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Basque: Navarrese-Labourtan [France] [eus]
Breton: Vannetais [France] [bre]
brezhoneg [France] - ISO Language [bre]
Catalan [Andorra] - ISO Language [cat]
Corsican [Corse] - ISO Language [cos]
Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]
French [Benin] - ISO Language [fra]
French Sign Language [France] - ISO Language [fsl]

மக்கள் குழுக்களில் பிரான்ஸ்

Algerian, Arabic-speaking; Alsatian; Americans, U.S.; Arab, Moroccan; Arab, Syrian; Arab, Tunisian; Armenian; Assyrian; Auvergnat; Bambara; Basque; Bengali; Berber, Imazighen; Berber, Kabyle; Berber, Rif; Berber, Shawiya; Berber, Southern Shilha; Breton; British; Cape Verdean; Catalonian; Cham, Western; Chechen; Coloured; Comorian, other; Corsican; Czech; Danish; Deaf; Dutch; Eurasian; Filipino, Tagalog; Fleming; Fon; Franco-Provencal; Franco-Swiss; French; Fulani, Sokoto; Gascon; Georgian; German; German Swiss; Giay; Greek; Gujarati; Gypsy, French; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Chaozhou; Han Chinese, Mandarin; Han Chinese, Wenchow; Han Chinese, Wu; Hmong Daw; Hmong Njua; Italian; Iu Mien; Japanese; Jew, French Speaking; Jola-Fonyi; Khmer, Central; Khmu; Korean; Kurd, Kurmanji; Languedocian; Lao; Ligurian, Monaco; Limousin; Luxemburger; Macedonian; Malagasy; Mandyak; Maninka, Western; Moor; Mossi, Moore; Pashtun, Northern; Persian; Picard; Polish; Portuguese; Provencal; Romanian; Romani, Balkan; Romani, Calo; Romani, Sinte; Romani, Vlax; Russian; Saint Lucian; Senoufo, Southern; Serb; Soninke; South Asian, general; Spaniard; Swedish; Tai Dam, Black Tai; Tay; Thai, Central; Tuareg, Tamajaq; Tukulor; Turk; Ukrainian; Vietnamese; Walloon; Wolof;

பிரான்ஸ் பற்றிய செய்திகள்