பிரான்ஸ்

பிரான்ஸ் பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: Paris
Population: 64,757,000
Area (sq km): 543,965
FIPS Country Code: FR
ISO Country Code: FR
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of பிரான்ஸ்

Map of பிரான்ஸ்

பிரான்ஸ் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

9 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Basque: Navarrese-Labourtan [France] [eus]

Breton [France] - ISO Language [bre]

Breton: Vannetais [France] [bre]

Catalan [Andorra] - ISO Language [cat]

Corsican [Corse] - ISO Language [cos]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

French [France] - ISO Language [fra]

French Sign Language [France] - ISO Language [fsl]

Occitan: Provencal [France] [oci]

மக்கள் குழுக்களில் பிரான்ஸ்

Algerian, Arabic-speaking ▪ Alsatian ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Syrian ▪ Arab, Tunisian ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Auvergnat ▪ Bambara ▪ Basque ▪ Bengali ▪ Berber, Imazighen ▪ Berber, Kabyle ▪ Berber, Rif ▪ Berber, Shawiya ▪ Berber, Southern Shilha ▪ Breton ▪ British ▪ Cape Verdean ▪ Catalonian ▪ Cham, Western ▪ Chechen ▪ Coloured ▪ Comorian, other ▪ Corsican ▪ Czech ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Eurasian ▪ Filipino, Tagalog ▪ Fleming ▪ Fon ▪ Franco-Provencal ▪ Franco-Swiss ▪ French ▪ Fulani, Sokoto ▪ Gascon ▪ Georgian ▪ German ▪ German Swiss ▪ Giay ▪ Greek ▪ Gujarati ▪ Gypsy, French ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Chaozhou ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Wenchow ▪ Han Chinese, Wu ▪ Hmong Daw ▪ Hmong Njua ▪ Italian ▪ Iu Mien ▪ Japanese ▪ Jew, French Speaking ▪ Jola-Fonyi ▪ Khmer, Central ▪ Khmu ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Languedocian ▪ Lao ▪ Ligurian, Monaco ▪ Limousin ▪ Luxemburger ▪ Macedonian ▪ Malagasy ▪ Mandyak ▪ Maninka, Western ▪ Moor ▪ Mossi, Moore ▪ Pashtun, Northern ▪ Persian ▪ Picard ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Provencal ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Calo ▪ Romani, Sinte ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Saint Lucian ▪ Senoufo, Southern ▪ Serb ▪ Soninke ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Swedish ▪ Tai Dam, Black Tai ▪ Tay ▪ Thai, Central ▪ Tuareg, Tamajaq ▪ Tukulor ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Vietnamese ▪ Walloon ▪ Wolof