எக்வோட்டோரியல் கினி

எக்வோட்டோரியல் கினி பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:Malabo
Population:693,000
Area (sq km):28,051
FIPS Country Code:EK
ISO Country Code:GQ
GRN Office:

Map of எக்வோட்டோரியல் கினி

Map of எக்வோட்டோரியல் கினி

எக்வோட்டோரியல் கினி இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

8 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

போர்ச்சுகீஸ் [Portugal] - ISO Language [por]

Batanga [Equatorial Guinea] - ISO Language [bnm]

Bube [Equatorial Guinea] - ISO Language [bvb]

Equatorial Guinean Pidgin - ISO Language [fpe]

Fa D'ambu [Equatorial Guinea] - ISO Language [fab]

Fang [Equatorial Guinea] - ISO Language [fan]

Fang: Ntumu [Gabon, Estuaire] [fan]

Spanish: Castellano [Spain] [spa]

மக்கள் குழுக்களில் எக்வோட்டோரியல் கினி

Balengue; Batangan; Benga; Bube; Coloured; Deaf; Fa D'ambu; Fang; Fernandino Creole; French; Hausa; Ibibio; Igbo; Krio; Ngumba; Ngumbi; Seki; South Asian, general; Spaniard; Yasa; Yoruba;