எக்வோட்டோரியல் கினி

எக்வோட்டோரியல் கினி பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஆப்பிரிக்கா
Capital: Malabo
Population: 1,715,000
Area (sq km): 28,051
FIPS Country Code: EK
ISO Country Code: GQ
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of எக்வோட்டோரியல் கினி

Map of எக்வோட்டோரியல் கினி

எக்வோட்டோரியல் கினி இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

8 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

போர்ச்சுகீஸ் [Portugal] - ISO Language [por]

Batanga [Equatorial Guinea] - ISO Language [bnm]

Bube [Equatorial Guinea] - ISO Language [bvb]

Equatorial Guinean Pidgin - ISO Language [fpe]

Fa D'ambu [Equatorial Guinea] - ISO Language [fab]

Fang [Gabon] - ISO Language [fan]

Fang: Ntumu [Gabon, Estuaire] [fan]

Spanish: Castellano [Spain] [spa]

மக்கள் குழுக்களில் எக்வோட்டோரியல் கினி

Balengue ▪ Batangan ▪ Benga ▪ Bube ▪ Coloured ▪ Deaf ▪ Fa D'ambu ▪ Fang ▪ Fernandino Creole ▪ French ▪ Hausa ▪ Ibibio ▪ Igbo ▪ Krio ▪ Ngumba ▪ Ngumbi ▪ Seki ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Yasa ▪ Yoruba