கோஸ்ட்ட ரிக்கா

கோஸ்ட்ட ரிக்கா பற்றிய தகவல்கள்

Region:தி அமெரிக்காஸ்
Capital:San José
Population:4,640,000
Area (sq km):51,100
FIPS Country Code:CS
ISO Country Code:CR
GRN Office:

Map of கோஸ்ட்ட ரிக்கா

Map of கோஸ்ட்ட ரிக்கா

கோஸ்ட்ட ரிக்கா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

7 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Bribri [Limón] - ISO Language [bzd]

Bribri [Limón] - ISO Language [bzd]

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Chirripo [Cartago] - ISO Language [cjp]

Costa Rican Sign Language - ISO Language [csr]

Guatuso [Alajuela] - ISO Language [gut]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

மக்கள் குழுக்களில் கோஸ்ட்ட ரிக்கா

Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Arab ▪ Basque ▪ Bribri ▪ British ▪ Brunka, Boruca ▪ Chinese, general ▪ Chirripo ▪ Costa Rican ▪ Deaf ▪ European, general ▪ French ▪ Guatuso ▪ Jamaicans ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Latin American, general ▪ Mennonites ▪ Native Criollo, Mestizo ▪ Ngabe, Guaymi ▪ Teribe