உஸ்பெக்கிஸ்டான்

உஸ்பெக்கிஸ்டான் பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஆசியா
Capital: Tashkent
Population: 35,164,000
Area (sq km): 447,400
FIPS Country Code: UZ
ISO Country Code: UZ
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of உஸ்பெக்கிஸ்டான்

Map of உஸ்பெக்கிஸ்டான்

உஸ்பெக்கிஸ்டான் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

8 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Crimean Tatar [Uzbekistan] - ISO Language [crh]

Domari: Luli [Uzbekistan] [rmt]

Karakalpak [Uzbekistan] - ISO Language [kaa]

Tajiki Samarkand [Samarqand, Samarkand] [tgk]

Uzbek [Uzbekistan] - Macrolanguage [uzb]

Uzbek, Northern [Uzbekistan] - ISO Language [uzn]

Uzbek, Northern: Oghuz [Uzbekistan] [uzn]

Uzbek, Southern [Afghanistan] - ISO Language [uzs]

மக்கள் குழுக்களில் உஸ்பெக்கிஸ்டான்

Adyghe ▪ Arab, Uzbeki ▪ Armenian ▪ Avar ▪ Azerbaijani, North ▪ Balkar ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ Bulgarian ▪ Buriat, Russian ▪ Chechen ▪ Chuvash ▪ Darginian ▪ Deaf ▪ Dungan, Hui-Zu ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Domari ▪ Ingush ▪ Jew, Bukharic Speaking ▪ Judeo-Crimean Tatar ▪ Kabardian ▪ Kalmyk-Oirat ▪ Karachai ▪ Karakalpak ▪ Kazakh ▪ Khemshin, Kemshili ▪ Komi-Permyat ▪ Komi-Zyrian ▪ Korean ▪ Kumyk ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Lezgian ▪ Lithuanian ▪ Mari, Low ▪ Moldavian ▪ Mordvinian ▪ Nogai ▪ Ossete ▪ Parsee ▪ Parya ▪ Pashtun, Northern ▪ Persian ▪ Polish ▪ Russian ▪ South Asian, general ▪ Tabassarian ▪ Tajik ▪ Tatar ▪ Tatar, Crimean ▪ Tatar, Khakass, Yenisei ▪ Tatar, Shorian ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Turk, Meskhetian ▪ Udmurt ▪ Ukrainian ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern ▪ Vietnamese