டாய்வான்

டாய்வான் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆசியா
Capital:Taipei
Population:22,749,838
Area (sq km):36,000
FIPS Country Code:TW
ISO Country Code:TW
GRN Office:GRN Offices in Asia

Map of டாய்வான்

Map of டாய்வான்

டாய்வான் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

17 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Amis [Taiwan] - ISO Language [ami]

Amis [Taiwan] - ISO Language [ami]

Bunun [Taiwan] - ISO Language [bnn]

Drukai [Taiwan] - ISO Language [dru]

Hakka: Mei Shen [Taiwan] [hak]

Hakka: Miaoli [Taiwan] [hak]

Mandarin: Taiwan [cmn]

Paiwan [Taiwan] - ISO Language [pwn]

Puyuma [Taiwan] - ISO Language [pyu]

Saediq [Taiwan] - ISO Language [trv]

Saiset [Taiwan] - ISO Language [xsy]

Taiwanese [nan]

Tayal [Taiwan] - ISO Language [tay]

Tsou [Taiwan] - ISO Language [tsu]

Tsou [Taiwan] - ISO Language [tsu]

Yami [Taiwan] - ISO Language [tao]

Yami [Taiwan] - ISO Language [tao]

மக்கள் குழுக்களில் டாய்வான்

Americans, U.S. ▪ Amis, Ami ▪ Anglo-Canadian ▪ Bunun ▪ Deaf ▪ Drukai ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Min Nan ▪ Hui, Muslim Chinese ▪ Indonesian ▪ Japanese ▪ Jew, Chinese ▪ Kanakanabu ▪ Kavalan ▪ Korean ▪ Malay ▪ Mongol, Khalka ▪ Paiwanese ▪ Pinuyumayan, Puyuma ▪ Saaroa ▪ Saiset ▪ Sakizaya ▪ Sediq ▪ Siraya ▪ Tayal ▪ Thai, Central ▪ Thao ▪ Tibetan ▪ Truku ▪ Tsou ▪ Uyghur ▪ Vietnamese ▪ Yami