டர்க்கி

டர்க்கி பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஐரோப்பா
Capital:Ankara
Population:72,561,312
Area (sq km):779,452
FIPS Country Code:TU
ISO Country Code:TR
GRN Office:GRN Offices in Europe

Map of டர்க்கி

Map of டர்க்கி

டர்க்கி இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

12 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Afshari [Azerbaijan] [azb]

Arabic, Mardini [Turkey] [ayp]

Aramaic: Syria [Turkey] [tru]

Balkan Gagauz Turkish: Yuruk [Turkey] [bgx]

Kurdi, Kurmanji [Turkey] - ISO Language [kmr]

Laz [Turkey] - ISO Language [lzz]

Syriac [Turkey] - Macrolanguage [syr]

Syriac [Turkey] - Macrolanguage [syr]

Turkish [Turkey] - ISO Language [tur]

Turoyo [Turkey] - ISO Language [tru]

Zaza: Dersim [Turkey] [kiu]

Zazaki, Southern [Turkey] - ISO Language [diq]

மக்கள் குழுக்களில் டர்க்கி

Abaza ▪ Abkhaz ▪ Adyghe ▪ Albanian, Tosk ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Iraqi ▪ Arab, Lebanese ▪ Arab, North Iraqi ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Azerbaijani, Azeri Turk ▪ Balkan Gagauz Turkish, Yoruk ▪ Bosniak ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Chaldean ▪ Chechen ▪ Deaf ▪ French ▪ Gajal, Gadzhal ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Domari ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Hemshin ▪ Herki ▪ Hertevin ▪ Italian ▪ Jew, Spanish ▪ Jew, Turkish ▪ Kabardian ▪ Karakalpak ▪ Kazakh ▪ Kumyk ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Kurd, Turkish-Speaking ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Laz, Lazuri ▪ Macedonian ▪ Ossete ▪ Persian ▪ Pomak ▪ Pontic ▪ Romani, Balkan ▪ Russian ▪ Serb ▪ Shikaki ▪ Syrian Aramaic, Turoyo ▪ Tatar ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Turk, Meskhetian ▪ Urdu ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Southern ▪ Zaza-Alevi ▪ Zaza-Dimli