டாஜிகிஸ்டான்

டாஜிகிஸ்டான் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆசியா
Capital:DUSHANBE
Population:7,075,000
Area (sq km):143,100
FIPS Country Code:TI
ISO Country Code:TJ
GRN Office:

Map of டாஜிகிஸ்டான்

Map of டாஜிகிஸ்டான்

டாஜிகிஸ்டான் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

8 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Ghorani [Tajikistan] [sgh]
Kushani [Tajikistan] [sgh]
Parya [Tajikistan] - ISO Language [paq]
Shughni [Tajikistan] - ISO Language [sgh]
Shughni: Rushani [Tajikistan, Gorno-Bagakhshan] [sgh]
Tajiki [Tajikistan] - ISO Language [tgk]
Yagnobi [Tajikistan] - ISO Language [yai]
Yazgulami [Tajikistan] - ISO Language [yah]

மக்கள் குழுக்களில் டாஜிகிஸ்டான்

Aimaq, Hazara; Arab, Tajiki; Arab, Uzbeki; Armenian; Azerbaijani, North; Baloch, Western; Bashkir; Belorusian; Bulgarian; Chuvash; Deaf; Georgian; German; Greek; Guhjali; Gypsy, Domari; Hazara; Ishkashimi; Jew, Bukharic Speaking; Kazakh; Korean; Kyrgyz; Lak; Lithuanian; Mari, Low; Mordvinian; Ossete; Parsee; Parya; Pashtun, Southern; Persian; Polish; Romanian; Russian; Sanglechi; Shughni; Tajik; Tatar; Tatar, Crimean; Turk; Turkmen; Udmurt; Ukrainian; Uyghur; Uzbek, Northern; Yagnob; Yazgul;