டாஜிகிஸ்டான்

டாஜிகிஸ்டான் பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஆசியா
Capital: DUSHANBE
Population: 10,144,000
Area (sq km): 143,100
FIPS Country Code: TI
ISO Country Code: TJ
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of டாஜிகிஸ்டான்

Map of டாஜிகிஸ்டான்

டாஜிகிஸ்டான் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

9 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Dari [Afghanistan] - ISO Language [prs]

Ghorani [Tajikistan] [sgh]

Kushani [Tajikistan] [sgh]

Parya [Tajikistan] - ISO Language [paq]

Shughni [Tajikistan] - ISO Language [sgh]

Shughni: Rushani [Gorno-Badakhshan] [sgh]

Tajiki [Tajikistan] - ISO Language [tgk]

Yagnobi [Tajikistan] - ISO Language [yai]

Yazgulami [Tajikistan] - ISO Language [yah]

மக்கள் குழுக்களில் டாஜிகிஸ்டான்

Aimaq, Hazara ▪ Arab, Tajiki ▪ Arab, Uzbeki ▪ Armenian ▪ Azerbaijani, North ▪ Baloch, Western ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ Bulgarian ▪ Chuvash ▪ Deaf ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Guhjali ▪ Gypsy, Domari ▪ Hazara ▪ Ishkashimi ▪ Jew, Bukharic Speaking ▪ Kazakh ▪ Korean ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Lithuanian ▪ Mari, Low ▪ Mordvinian ▪ Ossete ▪ Parsee ▪ Parya ▪ Pashtun, Southern ▪ Persian ▪ Polish ▪ Romanian ▪ Russian ▪ Sanglechi ▪ Shughni ▪ Tajik ▪ Tatar ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Udmurt ▪ Ukrainian ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern ▪ Yagnob ▪ Yazgul