பராகுவே

பராகுவே பற்றிய தகவல்கள்

Region:தி அமெரிக்காஸ்
Capital:Asunción
Population:6,460,000
Area (sq km):406,752
FIPS Country Code:PA
ISO Country Code:PY
GRN Office:

Map of பராகுவே

Map of பராகுவே

பராகுவே இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

17 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Ache [Paraguay] - ISO Language [guq]
Angaite [Paraguay] - ISO Language [aqt]
Chamacoco Ishiro [PA23, Bahia Negra] [ceg]
Chamacoco Tamaraho [Paraguay] - ISO Language [ceg]
Chiripa [Paraguay] - ISO Language [nhd]
Enxet [Paraguay] - ISO Language [enx]
Guarani, Paraguayan - ISO Language [gug]
Lengua [Paraguay] [enx]
Lengua Norte [Paraguay] - ISO Language [enl]
Maca [Paraguay] - ISO Language [mca]
Nandeva: Paraguay [Bolivia] [tpj]
Nivacle [Paraguay] - ISO Language [cag]
Pai Tavytera [Paraguay] - ISO Language [pta]
Sanapana [Paraguay] - ISO Language [spn]
Tapiete [Paraguay] - ISO Language [tpj]
Toba Maskoy [Paraguay] - ISO Language [tmf]
Toba Qom [Paraguay] [tob]

மக்கள் குழுக்களில் பராகுவே

Ache; Afro-Paraguayan; Americans, U.S.; Anglo-Australian; Arab, Lebanese; Ayore; Brazilian, Mestizo; Chamacoco; Chorote, Manjuy; Chulupe; Deaf; Emok; German; Greek; Guarani, Ava; Guarani, Eastern Bolivian; Guarani, Mbya; Han Chinese, Mandarin; Italian; Japanese; Jew, Spanish Speaking; Kinikinao; Korean; Latin American; Lengua; Maka, Maca; Maskoy Pidgin; Mennonites; Pai Tavytera; Paraguayan, Guarani-Speaking; Pilaga Toba; Polish; Portuguese; Russian; Sanapana; Tapiete; Toba-Maskoy; Toba Qom; Ukrainian;